En Scientology-frivilligpastor inger nytt hopp hos intagna i Kenya

Ett fängelse i Siaya i Kenya investerar i interners framtid genom att stärka dem med frivilligpastorernas verktyg och program.


Hjälper familjer ta itu med förödelsen efter orkanen Michael

Scientologys frivilligpastorer fanns omedelbart på plats och hjälpte familjer återhämta sig efter Mexico Beach i Florida nästan totalförstördes av orkanen Michael.


Lysande fyrar under stormen, barn lär sig att hjälpa andra

När en rad jordbävningar drabbade Indonesien gav frivilligpastorer välbehövlig traumalindring till de unge.


VM-teknologi plus första hjälpen är lika med fler liv som räddats

Efter att ha räddat ett liv inspirerades en New York-Scientology-VM till att dela med sig av sin utbildning.


Portlands ”Good in the Hood”-festival

Scientology Volontärerna ger praktisk hjälp i samhället.


Fijis öar välkomnar frivilligpastorer precis i tid

Scientologys frivilligpastorer ger nytt hopp och färdigheter till Fijis vänliga befolkning efter två cykloner for över ögruppen.


Når ut till thailändska familjer och barn med verktyg för ett bättre liv

Frivilligpastorerna i Thailand arbetar för att återställa freden i en nation under militärt styre.


Medan Carr-elden rasade kom hjälp med ett gult sken

Carr-branden i norra Kalifornien förtärde allt i dess väg. VM-arna var där för att hjälpa de evakuerade och brandmän.


Milano-invånare får en hjälpande hand

Under allt från vardagens problem till katastrofer stöder Milanos VM-ar lokalsamhället.


Lava och aska kan inte stoppa den hjälp Scientologys frivilligpastorer ger

Scientologys frivilligpastorer var på plats för att ge både andlig och materiell hjälp när Fuego-vulkanen i Guatemala krävde 110 liv.


Efter 2017 års jordbävning fokuserar Mexikos frivilligpastorer på framtiden

När dammet hade lagt sig efter jordbävningen i Mexiko 2017 utbildade VM-ar lokalsamhällen inför framtida katastrofer och problem i vardagslivet.


Dublin finner lösningar med frivilligpastorerna

Scientologys frivilligpastorstält är ett vanligt inslag i Dublin, där man erbjuder lösningar till lokalbefolkningen för livets alla problem.


En dag med en hel del hjälp intill Eiffeltornet

Franska frivilligpastorernas gula tält sätts upp överallt i Paris för att hjälpa alla och envar.


Skapar en framtid för Ghanas nästa generation

Scientologys frivilligpastorer tar verktyg för livet till Ghanas avlägsna samhällen för att rehabilitera dess skolor och tände gnistan till landets framtid.