EN DAG MED EN HEL DEL HJÄLP INTILL EIFFELTORNET

Frivilligpastorernas tält i Trocadéro-trädgården bredvid Eiffeltornet tillhandahöll lösningar för både parisare och turister.

Franska frivilligpastorernas gula tält sätts upp överallt i Paris för att hjälpa alla och envar.

I skuggan av Eiffeltornet i Paris ligger Trocadéro-trädgården. Den skapades för Världsutställningen 1937, och trädgården pryds av Fontaine de Varsovie med 20 vattenkanoner som bjuder på en vacker syn dagligen. Nyligen pryddes Trocadéro av vårt gula frivilligpastorstält, som erbjöd hjälp och lösningar till parisare och turister.

En sådan person var en 70-årig man som upplevde stor lättnad efter en Scientology assist, så till den grad att han förklarade frivilligpastorn som gav den vara en magiker. Men nej, det är inte magi, utan helt enkelt effektiviteten hos Scientologys teknologi som återfinns i Assister för sjukdomar och skador-häftet.

Scientologys frivilligpastorer sätter regelbundet upp sitt tält i Frankrikes huvudstad. Bara några veckor tidigare placerades det på ytterligare en klassisk parisisk plats, Place de la République, vilken pryds av ett monument som speglar prakten hos den franska republiken.

Scientology Kyrkans VM-ar världen över, såsom de i Paris och Dublin, sätter upp sina tält på regelbunden basis för att tillhandahålla de praktiska verktygen i Scientology handboken för människor av alla religioner och övertygelser, för att ge dem omedelbara lösningar och hjälpa dem leva lyckliga och framgångsrika liv.VI VILL VERKLIGEN ATT DU HÖR AV DIG

De kostnadsfria Verktyg för livet-kurserna online kan göras av vem som helst, var som helst, med 19 delar som lär ut praktiska verktyg för framgång.

FULLBORDADE KURSEN HUR MAN LÖSER KONFLIKTER

Jag är glad att jag har fått information som upptäcktes av L. Ron Hubbard angående orsakerna till konflikter. Detta har öppnat mitt sinne för hur konflikter har hänt både under historiens gång och i mitt privatliv.

FULLBORDADE KURSEN HUR MAN LÖSER KONFLIKTER

Teorin om hur man löser konflikter hjälpte mig lösa en del svåra problem som uppstod i min familj, mitt arbete och i samhället. Jag är lycklig och jag tackar er innerligt för denna kurs. Jag lovar att hjälpa andra att också få denna kunskap.

FULLBORDADE KURSEN DEN EMOTIONELLA TONSKALAN

Den här kursen hjälpte mig att kunna observera människor bättre för att se hur tillförlitliga de kan vara och även för att veta hur man uppmuntrar dem mer effektivt och positivt utan att samtidigt skapa upprördheter. För mig har det här varit mycket hjälpsamt för att hantera mina relationer med andra.

FULLBORDADE KURSEN ASSISTER FÖR SJUKDOMAR OCH SKADOR

Jag bröt båda mina fötter när jag föll framför huset. Senare återvände jag till platsen där händelsen inträffade och gjorde en Kontaktassist såsom den förklaras i kursen Assister för sjukdomar och skador. Det gick till precis som häftet sade att det skulle, och sedan blev det bättre. Jag fortsatte att göra assister så här och min läkare sade att jag hade läkt förvånansvärt snabbt.

FULLBORDADE KURSEN BESTÅNDSDELARNA I FÖRSTÅELSE

Jag känner mig lyckligt lottad att ha fått så viktig information om det här väsentliga ämnet kommunikation. Nu förstår jag varför relationer blir jobbiga eller misslyckas och hur framgångsrika relationer fungerar. Jag är glad över att ha denna information i mina händer.
FAKTA

VERKTYG FÖR LIVETS PROBLEM
Scientology handboken innehåller verktyg för att hantera situationer i vardagen som dessa:

635

MILJARDER DOLLAR

är det uppskattade beloppet man spenderar på kronisk smärta i USA varje år

20

personer

per minut blir fysiskt misshandlade av en partner i USA – det är 10 miljoner män och kvinnor varje år

35 %

av kvinnor

internationellt har upplevt våld från en partner

264

miljoner

barn internationellt går inte i skolan

45 %

av barn

i åldrarna 15 till 17 som går till skolan kommer faktiskt att gå ut gymnasietHJÄLP TILL ATT RÄDDA LIV

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.