MILANO-INVÅNARE FÅR EN HJÄLPANDE HAND

(Överst) Milanos frivilligpastorer erbjuder hjälp till invånare vid Piazza Argentina och (nederst) erbjuder tröst till lokalbefolkningen efter Morandi-brons kollaps.

Under allt från vardagens problem till katastrofer stöder Milanos VM-ar lokalsamhället.

Milanos frivilligpastorer går regelbundet ut i lokalsamhället och erbjuder hjälp till alla och envar. Deras gula tält pryder Piazza Argentina, där lokalbefolkningen kan läsa panelerna om Scientology handbokens 19 kapitel, skaffa sig ett häfte om vilket som helst av ämnena och till och med få seminarier på plats. Två besökare berättade att de alltid hade varit fascinerade av Scientology och gillade hur öppet tältet var och hur lätt det var att besöka så att de själva kunde ta reda på det.

En annan besökare, ordförande för en afghansk samhällsgrupp i Italien, såg värdet av Scientologys kurser för sin grupp och fick med sig ett Grunderna i public relations-häfte. En brasiliansk kvinna hade rest världen över och studerat många ämnen men kände att hon inte hade uppnått några resultat med dem. Efter att hon lärde sig om studieteknologin insåg hon att hon hade missförstådda ord.

VM-ar går också dit behovet är som störst, såsom när Morandi-bron kollapsade i Genua, söder om Milano, och dödade 43 och orsakade ett chocktillstånd i staden. Omedelbart ryckte VM-arna ut till skådeplatsen, där de erbjöd tröst och hjälpte lokalbefolkningen blicka mot framtiden. De gick till fots, gata för gata, och stannade och pratade med medborgare.

Oavsett vad problemen gäller, stora som små, finns Milanos frivilligpastorer där för att hjälpa.VI VILL VERKLIGEN ATT DU HÖR AV DIG

Frivilligpastorer världen över arbetar med myndighetspersoner, skolor och lokalsamhällen för att ge hjälp och lösningar, och i sin tur uttrycker de som blivit hjälpta sin uppskattning.

BORGMÄSTAREN I ALOTENANGO, GUATEMALA

”Vi vill uppriktigt tacka Internationella scientologförbundet för det stora stödet de har gett vårt område. Under de svåraste tiderna har ni varit med oss. Av den anledningen ber vi respektfullt om ert material (Scientology handboken) för alla medlemmar av verkställande rådet och människorna som har hjälpt oss i hög grad. Detta material är fantastiskt och, tack vare kunniga personer som kom hit och gjorde ett fantastiskt jobb, vet vi att vi kommer att kunna använda den här informationen för att klara av dessa svåra tider.”

FÖRESTÅNDARE, WAT WANG HIN-SKOLAN, THAILAND

”Jag skriver för att återigen uttrycka min uppriktiga tacksamhet och uppskattning för det ni lärt ut vid Wat Wang Hin-skolan. Jag skulle återigen särskilt vilja uttrycka min tacksamhet för ert stöd till våra lektioner i engelska.”

REWA-PROVINSENS ADMINISTRATÖR, FIJI

”Efter att ha varit med om deras artighetsbesök till Rewa-kontoret och ha sett häftena och materialet de tillhandahåller kan jag säga att seminarierna och kurserna VM-arna håller är mycket relevanta för vårt lokalsamhälle och vår provins, särskilt de som tar upp katastrofer och färdigheter för livet.”

REKTOR, STATLIG HÖGSTADIESKOLA, SEMBALUN I INDONESIEN

”Efter jordbävningen är vi – i synnerhet eleverna, lärarna och den administrativa personalen – mycket tacksamma mot de frivilliga som har hjälpt till att eliminera det trauma vi har känt. Vi uttrycker vår tacksamhet för upptäckten av Nervassisten från L. Ron Hubbard, som är en extraordinär person då hans upptäckter har hjälpt många människor.”
FAKTA

GOODWILLTURNÉER NÅR ÖVERALLT
Ingen plats är för avlägsen eller bortglömd för Scientologys goodwillturnéer.

549

PLATSER

besöktes internationellt av frivilligpastorernas goodwillturnéer under det gångna året

23 378

PERSONER UTBILDADES

till frivillig­pastorer av frivillig­pastorernas goodwillturné bara i år

6 100

MIL

av goodwillturnéer i år för att nå alla, överallt

135 681

FRIVILLIGTIMMAR

utfördes på ett år för att leverera L. Ron Hubbards teknologi för katastrofinsatser och att lösa problem i livet

336 491

MÄNNISKOR

fick individuell hjälp av goodwillturnéer i årHJÄLP TILL ATT GE LÄTTNAD

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.