EN SCIENTOLOGY-FRIVILLIGPASTOR INGER NYTT HOPP HOS INTAGNA I KENYA

Frivilligpastorn Daniel Okello visar en Scientology-assist för fångar i Kenya och stärker dem med teknologi för att hjälpa varandra.

Ett fängelse i Siaya i Kenya investerar i interners framtid genom att stärka dem med frivilligpastorernas verktyg och program.

Personalen vid fängelset Siaya Government of Kenya Prison tror helt och hållet på frivilligpastorsprogrammet på grund av den anmärkningsvärda förändring de har sett hos de intagna.

Det började för drygt ett år sedan när Scientology-frivilligpastorn (VM:n) Daniel Okello höll sitt första seminarium för 200 interner. Okello tog upp två kapitel – ”Ärlighet och integritet” och ”Hur man löser konflikter” – från Scientology-handboken, programmets lärobok, som är baserad på verk av Scientologys grundare L. Ron Hubbard. ”I början såg fångarna deprimerade ut”, säger Okello. Sedan lade han märke till att de log och skrattade när de lärde sig om moralkodexar och såg hur deras brott hade påverkat deras liv. Fängelseföreståndaren bad Okello komma tillbaka för att utbilda fängelsets kriminalvårdare och leverera till 300 fler intagna. Snart inrättade kriminalvårdarna sin egen VM-grupp. De utbildade sig på kurser från de 19 kapitlen i Scientology-handboken och började hjälpa de intagna med materialet som de lärt sig. Detta inkluderade att behandla dem med värdighet och göra fängelsemiljön trevligare genom städprojekt.

Siaya-fängelset höll en ”Öppen dag” då tjänstemän kommer på besök och fångar får fritt umgås med dem och med familjemedlemmar. Fängelseföreståndaren talade till Siaya County Commissioner, domare från Högsta domstolen, poliskaptener och andra högt uppsatta ämbetsmän och introducerade dem i VM-programmet. Han beskrev Scientology-frivilligpastorernas roll, samarbetet mellan programmet och fängelset och de resultat som uppnåtts. Föreståndaren tillskrev förändringen i fängelset till VM-utbildningen som kriminalvårdarna och intagna gjort. Högsta domstolens registrator bekräftade hans påstående när han sade att under de tre föregående månaderna förekom det inte ett enda fall av att någon som frigivits från fängelset greps på nytt.

Kriminalvårdarna fortsätter att ge personlig hjälp till de intagna baserat på de färdigheter som de har lärt sig. Under ett seminarium på senare tid visade kriminalvårdarna de intagna hur de kan hjälpa varandra genom att ge Scientology-assister – metoder som utvecklats av L. Ron Hubbard för att påskynda läkning genom att rikta sig till de andliga faktorerna för stress och trauma. De levererade till 12 skadade intagna och alla 12 upplevde lindring. Okello träffade Siaya VM-gruppens ledare, som nu har beslutat sig för att hålla månatliga kliniker i fängelset där de kommer att ge assister och fortsätta att använda VM-teknologin för att vägleda intagna.I efterdyningarna av cyklonen Idai får frivilligpastorer bort nedfallna träd i Moçambique.

AGERA
Anslut dig till vårt team för katastrofhjälp

Varje dag på året kan vara en ”katastrofsäsong” någonstans i världen. Oavsett om det handlar om orkaner på östkusten i Förenta staterna, bränder i Kalifornien, tsunamier i Indonesien eller jordbävningar i Nepal så finns det människor som lider just nu som behöver din hjälp.

Som Scientologys grundare L. Ron Hubbard beskrev programmet: ”En frivilligpastor är någon som inte blundar för tillvarons smärta, ondska och orättvisa. Istället har han utbildats för att hantera dessa saker och hjälpa andra att uppnå lättnad och även ny personlig styrka.”

Vi inbjuder dig att göra frivilligarbete med oss när vi rycker ut vid katastrofer i alla delar av världen. Det finns inget mer givande än att hjälpa andra.

Utbildningen är enkel, online och gratis. Man behöver inte vara Scientologist för att ansluta sig till insatsen – man behöver bara ha en önskan att hjälpa. Kontakta oss på disasterresponse@volunteerministers.org för mer information om hur man gör utbildningen och ansluter sig till denna viktiga globala rörelse.HJÄLP TILL MED ATT ÅTERSTÄLLA HOPP

HJÄLP TILL MED ATT ÅTERSTÄLLA HOPP

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.