MEDAN CARR-ELDEN RASADE KOM HJÄLP MED ETT GULT SKEN

(Överst) VM-ar räddar värdefullt porslin och andra värdesaker i ”Ash-Outs” för dem som förlorat sina hem under Carr-branden i Kalifornien, (till vänster) delar ut ansiktsmasker till invånare och (till höger) mottar ett tackbrev från Frälsningsarmén.

Carr-branden i norra Kalifornien förtärde allt i dess väg. VM-arna var där för att hjälpa de evakuerade och brandmän.

Carr-branden i Kalifornien brandhärjade 93 000 hektar mark och förstörde 1 604 byggnader – mestadels hus. Branden uppstod till följd av en olycka där ett punkterat däck gjorde att fälgen skrapade mot asfalt intill torr växtlighet i Shasta County – nära delstatens norra gräns – och branden korsade så småningom Sacramentofloden och nådde Redding, countyts säte. De 4 766 brandmän som bekämpade branden och de 38 000 evakuerade behövde lättnad.

Några dagar efter den första gnistan var frivilligpastorer på väg dit från hela Kalifornien och USA. Första anhalt var Shasta Countys evakueringscenter, där de omedelbart hjälpte de evakuerade med mat och vatten samtidigt som de gav andlig första hjälpen i form av Scientologys assister, särskilt för dem som hade förlorat sina hem.

Frivilligpastorerna hade med sig donationer i form av förnödenheter, bland annat vatten, tandkräm, papperstallrikar och till och med djurfoder och andra grundläggande förnödenheter för att hjälpa dem på härbärgena. De delade också ut ansiktsmasker till ängsliga medborgare på det lokala snabbköpet när luftkvaliteten försämrades.

Samtidigt rasade elden och brandmän överbelastades och var utmattade. VM-arna ställde upp sitt gula tält vid Anderson Fairground, som fungerade som brandmännens verksamhetsbas. Där gav de assister till brandmän samt vatten, sportdrycker och ibland glass och frappuccinos för att svalka av dem när elden blev för het, i detta fall i så hög grad att det skapade sitt eget vädersystem, inklusive en ”firenado”, det vill säga en roterande eldpelare.

En brandman som regelbundet går till en kiropraktor för kroniska nacksmärtor sade efter sin assist: ”Vänta lite, vad gjorde du? Smärtan är borta!” Han fick Assister för sjukdomar och skador-häftet med den exakta teknologin för hur assisten fungerar så att han själv kunde lära sig den och visa andra.

De hjälpte vid ett annat större härbärge, Salvation Army Corps Community Center, och VM-arna hjälpte inte bara de evakuerade, utan använde även sina organisatoriska färdigheter för att samordna den övergripande verksamheten. Frälsningsarméns vice chef för nödhjälp överräckte ett bekräftelsebrev till VM-arna för deras arbete.

Frivilligpastorerna blev en stabil och välkommen syn vid härbärget i Bethel Christian Megachurch, där de hjälpte till med att skaffa mat, vatten, hygienpaket – allt någon kunde behöva. Snart bjöds de in till kyrkans söndagsgudstjänst, där prästen bekräftade deras hjälp från predikstolen.

”Hjärtat i deras arbete kunde man se i deras omsorg för de som hade påverkats direkt och för personalen som behövde den hjälpen.”

Vid Bethel-kyrkan organiserade VM-arna ”Ash-Outs” – där de gick med familjer till deras förkolnade hus och hjälpte dem att hitta förlorade minnessaker som kunde räddas. Vid ett hem hade ägaren många värdesaker och antikviteter som gått förlorade, men han blev glatt överraskad när VM-arna räddade en del av hans porslinsservis, helt intakt. En granne sade att det var första gången de hade sett honom le på två veckor sedan evakueringen.

Totalt sett hjälpte VM-arna mer än 16 500 människor, levererade över 850 000 artiklar till de evakuerade, delade ut över 10 500 ansiktsmasker till lokalbefolkningen och utförde mer än 3 000 timmar frivilligarbete. Som Frälsningsarmén sade: ”Vi är mycket tacksamma för deras hjälp under hela katastrofen. Hjärtat i deras arbete kunde man se i deras omsorg för de som hade påverkats direkt och för personalen som behövde den hjälpen.”HJÄLP TILL ATT GE LÄTTNAD

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.