Scientologys katastrofhjälpsteam hjälper till att gräva fram Quito efter ett förödande jordskred

Scientology Volontärerna från Ecuador arbetar med räddningsarbetare och städteam för att hjälpa staden att återhämta sig.Goda gärningar är mycket värdefulla, särskilt i nödens stund

Scientology Volontärer från Scientology Kyrkan i Vancouver ryckte ut efter att översvämningar lämnade enorma områden i sydvästra British Columbia och nordvästra Washington i spillror.


Scientology Volontärerna: En hjälpande hand gör jultiden ljus

Scientology Volontärer från Scientology Kyrkan i Budapest arbetar med andra ideella organisationer för att göra jultiden speciell för behövande.


Scientology Volontärerna berättar hur det var att hjälpa i Mayfield på juldagen

De reste över landet för att hjälpa en stad som förstördes av tornadon den 10 december fira julen.


Scientologys katastrofinsatser: Hjälp till offer i städer som förstörts av förra veckans tornador

Scientology Volontärernas huvudkontor i Los Angeles uppmuntrar utbildade Scientology Volontärer att hjälpa till efter ett av USA:s mest förödande tornadoutbrott. Hela städer var så gott som ödelagda, vilket gjorde tusentals hemlösa.


Scientology Volontärer rycker ut vid tornadoutbrott: ett av de värsta i USA:s historia

I efterdyningarna av ödeläggelsen som orsakats av de dussintals tornador som drog fram över delstater i helgen har det internationella huvudkontoret för Scientology Volontärerna i Los Angeles efterlyst utbildade Scientology Volontärers hjälp.


”Hjälp och vänskap är vad katastrofhjälp handlar om”, säger Scientologys volontärer

När Scientology Volontärernas katastrofhjälpsteam under orkanen Ida avslutar två veckors tjänstgöring i Louisiana och åker hem till sina familjer och jobb, kommer de länge att minnas värmen, vänligheten och modet hos människorna i Louisiana.


Ett färggrant gult tält vid Colombias landgräns väcker hopp hos venezuelaner

Scientologys frivilligpastorer arbetar med kyrkor, hjälporganisationer och andra ideella organisationer i Cúcuta i Colombia, för att hjälpa flyktingar från Venezuela.


En ledstjärna för praktisk hjälp lyser klart när frivilligpastorer anländer till hjärtat av Köpenhamn

Scientologys frivilligpastorer når ut med hjälp utan åtskillnad till människor från alla samhällsskikt på Köpenhamns Gammeltorv.


Frivilligpastorer hyllas för sin villkorslösa hjälp

En ceremoni i Clearwater i Florida hyllade frivilligpastorer som gav nödhjälp till lokalsamhällen som ödelagts av orkaner.


Hjälper ett Kansas-område repa sig

Frivilligpastorer hjälper familjer städa upp efter en tornado som täckte två kilometer drog över Linwood i Kansas.


Tacklar livets utmaningar i Queensland

Paula Neal, från aboriginersamhället i Yarrabah i Australien, upptäckte effektiva verktyg för några av hennes samhälles tuffaste problem.


Gul: Färgen för hjälp i Uganda

Scientologys Volontärer från Kenya hjälpte offren för jordskreden i östra Uganda återhämta sig – och bli ännu starkare än förr.


Ur hatets spillror uppstår nytt hopp för Sri Lanka

Ett internationellt VM-team ryckte ut till Sri Lanka i nödens stund och hjälpte landet bilda en tid av förtroende och vänskap som överskrider religiösa, etniska och kulturella klyftor.