SKAPAR EN FRAMTID FÖR GHANAS NÄSTA GENERATION

Den ansvarige för frivilligpastorernas goodwillturné i Afrika, Yelbi Suleiman Abdallah, levererar till elever i Ghana för att säkra en ljusare framtid för landet.

Scientologys frivilligpastorer tar verktyg för livet till Ghanas avlägsna samhällen för att rehabilitera dess skolor och tände gnistan till landets framtid.

Frivilligpastorernas goodwillkavalkader besöker platser som annars inte skulle ha någon tillgång till de praktiska verktyg som Scientology handboken innehåller i dess 19 kurser. Varje plats får leverans som särskilt anpassats till dess specifika behov. För goodwillturnén i Ghana är den aktuella frågan undervisning.

Då Ghana strävar efter att nå nya höjder är det beroende av framgången hos dess framtida ledare – ungdomarna. Även om den grundläggande utbildningen är gratis med 84 procent som är inskrivna, går 623 500 barn i grundskoleåldern ändå inte i skolan. För de som är inskrivna bidrar skolmiljön ofta inte till inlärning – med överfulla klassrum, minimalt med resurser och en brist på utbildade lärare och läroböcker. Dålig utbildningskvalitet avspeglas i elevernas resultat – endast 16 procent av eleverna i årskurs sex är skickliga på matematik och bara 35 procent är bra på engelska.

Därför fokuserade VM-turnén på Ghanas skolor under deras besök i Adaklu- och Agotime-Ziope-distrikten i Volta-regionen. Med grönt ljus från de lokala myndigheterna utbildade de 23 lärare och rektorn på Adaklu Senior High School i VM-verktygen.

Mer än 920 elever gick igenom kurserna, med fokus på studieteknologin, i VM-tältet som hade rests på skolområdet. Gensvaret var så stort att VM-teamet stannade en extra vecka för att kunna fortsätta leverera. Adaklu-distriktets högste chef uttryckte sin tacksamhet då han sade: ”Vi uppskattar verkligen ert ovärderliga bidrag till att öka förmågorna hos eleverna som dragit nytta av programmet.”

Skolans rektor tillade: ”Studiet av Scientologys kurser har varit ett underbart program som har visat eleverna att det faktiskt går att göra något åt deras utmaningar. Eleverna vågar nu och är villiga att åta sig svåra uppgifter.”

När de sedan reste vidare till Ziope Senior High School besökte 987 elever tältet som slogs upp på deras skolområde.

Vid Agotime Senior High School utbildades 610 elever. Alla samlades för avslutningen, där VM-turnéns chef delade ut certifikat för fullbordan till elever och lärare, medan han i sin tur fick uppskattande brev från varje skola och från distriktstjänstemän.

Sammanlagt nådde de mer än 21 000 personer och bildade 14 VM-grupper för att hålla igång leveransen. Distriktets samordnande chef sade slutligen: ”Vi, folket i Agotime, är tacksamma och glada över att få ta del av detta beprövade och testade material till förmån för vårt folk. Vi lovar att se till att tiden, uppoffringarna och materialet kommer till god användning för att förbättra vårt folk.”Frivilligpastorn Binod Sharma gjorde en viktig insats efter att en förödande jordbävning drabbade Nepal.

ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Gå med oss för att uppleva ett givande äventyr

Oavsett om det är med lastbil, fyrhjulsdrift eller pråm, korsar Scientologys frivilligpastorers goodwillkavalkader varje kontinent. Ingen plats är för avlägsen eller bortglömd. Man kan träffa på dem i Afrika, Australien, Kanada, Europa, Indien, Mexiko, Ryssland, Sydamerika, Sydostasien, USA, Södra Stillahavet och Amazonas.

På varje plats slår de upp de pålitliga gula tälten och bjuder in alla och envar för utbildning i Scientology handbokens 19 kurser. De håller också seminarier i skolor, företag och hos myndigheter.

Hjälp oss att hjälpa andra med dessa livsförändrande verktyg. Gå med i en av våra 18 goodwillkavalkader som frivillig, för det mest givande av alla äventyr. Kontakta oss för att ta reda på mer.

Se ett exempel på det en frivilligpastor och hans team kan åstadkomma i sitt land med berättelsen om Binod Sharma från Nepal, på scientology.tv.GÖR HJÄLP MÖJLIG

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.