EN LEDSTJÄRNA FÖR PRAKTISK HJÄLP LYSER KLART NÄR FRIVILLIGPASTORER ANLÄNDER TILL HJÄRTAT AV KÖPENHAMN

EN LEDSTJÄRNA FÖR PRAKTISK HJÄLP LYSER KLART NÄR FRIVILLIGPASTORER ANLÄNDER TILL HJÄRTAT AV KÖPENHAMN
EN LEDSTJÄRNA FÖR PRAKTISK HJÄLP LYSER KLART NÄR FRIVILLIGPASTORER ANLÄNDER TILL HJÄRTAT AV KÖPENHAMN
EN LEDSTJÄRNA FÖR PRAKTISK HJÄLP LYSER KLART NÄR FRIVILLIGPASTORER ANLÄNDER TILL HJÄRTAT AV KÖPENHAMN
VM:ar ger hjälp till alla på Köpenhamns Gammeltorv (ovan och högst upp till höger); två besökare från Saudiarabien tittade förbi VM-tältet, ville veta mer och skickades till Köpenhamns Scientology Kyrka där de upptäckte lösningar för rehabilitering av kriminella (ovan till höger).

Scientologys frivilligpastorer når ut med hjälp utan åtskillnad till människor från alla samhällsskikt på Köpenhamns Gammeltorv.

”DER KAN GØRES NOGET VED DET”, stod det på det klargula tältets banderoll när det invigdes mitt i Köpenhamn. Scientology-frivilligpastorernas europeiska kavalkad talar ”hjälp” på alla 24 språk i Europeiska unionens medlemsstater när den färdas till städer över hela kontinenten.

Men dess motto på danska är särskilt passande, då Danmark är platsen för religionen Scientologys europeiska huvudkontor.

Frivilligpastorer (VM:ar) reste sitt signaturgula tält på Gammeltorv bara några steg från Scientology Kyrkan i Danmark, vilken välkomnade kavalkaden till området med ett öppet hus i kapellet för lokalområdet. Sedan gick de ut på gatan med en hel uppsättning häften, kurser och seminarier – alla utformade för att hjälpa människor ta itu med sina mest akuta problem eller svårigheter.

Två män på besök från Saudiarabien med en organisation som heter Dignity råkade på det gula tältet och blev överlyckliga när de upptäckte L. Ron Hubbards lösningar för rehabilitering av brottslingar.

Frivilligpastorer utbildas i 19 olika teknologiområden som utvecklades av Scientologys grundare, L. Ron Hubbard. Det här är verktyg för att bota problem i äktenskap, rädda människor från drogmissbruk, förbättra läskunnighet och kommunikationsfärdigheter och ge Scientologys assister – metoder för att påskynda läkning genom att ta itu med de andliga och känslomässiga faktorerna hos stress och trauma – och många andra områden.

Åtta kontinentala kavalkader reser till större befolkningscentra i deras zon. Då Köpenhamn är en knutpunkt för nationer var kavalkadens räckvidd stor och omfattande. Till exempel så råkade en fredag två besökande saudier från Dignity-organisationen på det gula tältet och blev överlyckliga när de upptäckte L. Ron Hubbards lösningar för rehabilitering av brottslingar.

Frivilligpastorsprogrammet är uttryckligen avsett att användas av Scientologists och alla andra, oavsett kultur eller religion. Alla kan utbilda sig som VM:ar och använda dessa verktyg för att hjälpa sina familjer och lokalsamhällen. Och alla är mycket välkomna att göra det.FAKTA

ALLT UNDER ETT ÅR
Hur mycket hjälp ger frivilligpastorer under ett enda år? Här är siffrorna:

3 703 264

PERSONER

fick hjälp av Scientologys frivilligpastorer bara under de senaste 12 månaderna

70 179

MIL

som tillryggalades överallt och var som helst när VM:ar gav hjälp till andra

3 571

SEMINARIER

levererades som förmedlade viktig Scientology-teknologi för att ta itu med livets många svårigheter och problem

16

LÄNDER

där frivilligpastorer ryckte ut vid katastrofer som skapats av människan och naturkatastrofer

19 360

FRIVILLIGPASTORER

som utbildats under ett år för att fortsätta och hjälpa till att öka hjälpen som gavs förra åretGÖR HJÄLP MÖJLIG

GÖR HJÄLP MÖJLIG

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för frivilliga samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.