Religionens inflytande i samhället
Frivilligpastorns roll
av L. Ron HubbardL. Ron Hubbard genomförde år 1973 en sociologisk undersökning i New York och upptäckte att samhället hade genomgått en dramatisk försämring jämfört med hur den var när han bodde där många år tidigare. Från den här studien förutsåg han vart samhället var på väg: utbredd omoral, våld som sport och slutligen politik genom terrorism.

Det som behövdes var ett sätt att hjälpa andra att leva sitt liv och bygga sin framtid. Som en lösning formulerade L. Ron Hubbard planerna för en gräsrotsrörelse, en som skulle ingjuta dessa värden i samhället och därmed stoppa nedgången: Scientologys frivilligpastorsprogram.
 

Vi står idag inför ett historiskt vägskäl, och det vi gör nu kommer att avgöra om världen förbättras från denna punkt eller om den fortsätter att glida in i en ny mörk tidsålder.

Det är viktigt att förstå att dåliga förhållanden inte bara uppstår av sig själva. Det kulturella förfallet vi ser omkring oss är ingen slump. Det orsakades. Om man inte förstår detta, kan man inte försvara sig eller nå ut i samhället på ett effektivt sätt.

Ett samhälle har förmågan att överleva i tusentals år, såvida det inte ansätts inifrån eller utifrån av fientliga krafter. Där ett sådant angrepp förekommer blir de första målen samhällets religiösa och nationella gudar och hjältar, dess potentiella ledare, och självrespekten och integriteten hos dess medlemmar.

”Religion är den första känslan av samhörighet. Samhörighetskänslan uppstår på grund av gemensamma upplevelser med andra.”Ett samhälles religiösa utövning är förmodligen den avgörande punkten när det gäller ett angrepp. Där man kan förstöra eller underminera religiösa institutioner, där kan hela samhällsstrukturen snabbt undergrävas eller slås i spillror.

Religion är den första känslan av samhörighet. Samhörighetskänslan uppstår på grund av gemensamma upplevelser med andra. När den religiösa känslan av samhörighet, och därmed verkligt förtroende och verklig integritet kan förstöras, då är detta samhälle precis som ett sandslott som är ur stånd att försvara sig mot det obevekliga havet.

Under ungefär de senaste hundra åren har religionerna utsatts för ett obevekligt angrepp. Du har fått höra att religion är ”ett opium för folket”, att den är ovetenskaplig, att den är primitiv; kort sagt, att den är en villfarelse.

Men inunder alla dessa angrepp mot den organiserade religionen fanns det ett mer grundläggande mål: människans andlighet, din egen grundläggande andliga natur, självrespekt och sinnesfrid. Denna svarta propaganda kan ha varit så framgångsrik att du kanske inte längre tror att du har en andlig natur – men jag försäkrar dig, det har du.

Faktum är att du inte har en själ, du är din egen själ. Med andra ord, du är inte den här boken,1 ditt identitetskort, din kropp eller ditt sinne. Du är du.

  1. 1. Scientologi-handboken, eftersom denna artikel ursprungligen var inledningen till den boken.