Kurs-översikt
Kursöversikt: Den emotionella tonskalan

Hur ofta har du inte hört någon säga: ”Jag förstår honom inte?”

Ibland verkar irrationellt och oförutsett agerande vara det normala bland våra vänner.

Faktum är att det aldrig tidigare har funnits en fungerande metod som alltid förutser mänskligt beteende – inte förrän nu.

L. Ron Hubbard utvecklade just en sådan metod, och den är tillämplig på alla människor, utan undantag.

Med dessa data är det möjligt att exakt förutse beteendet hos en potentiell affärspartner, anställd eller vän – innan man binder upp sig i en relation. Riskerna som åtföljer mänsklig samverkan kan undvikas eller minskas när man kan förutse hur människor kommer att bete sig.

Genom att förstå och använda informationen i den här kursen kommer alla aspekter av mänskliga relationer att bli rikare och mer givande. Du kommer att veta vem du ska umgås med, vem du ska undvika, och du kommer att vara i stånd att hjälpa dem som har hamnat i besvärliga situationer med andra. Föreställ dig hur det skulle vara att inom en mycket kort tidsrymd veta hur människor troligen kommer att uppföra sig vid varje givet tillfälle. Du kan.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

6 till 8 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Den emotionella tonskalan

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Sedan jag blev bekant med häftet Den emotionella tonskalan har jag börjat komma överens bättre med människor. Jag har fått stora fördelar av att studera och använda denna teknologi och när jag gjorde praktikuppgifterna njöt jag av att kommunicera med många människor.

Genom att använda Tonskalan och kunskapen om hur man sätter den i praktisk användning har jag tänkt över många saker i livet och har ändrat mina relationer med människor. Grannar och säljare i affärer har upphört att irritera mig. När jag gjorde övningarna var det trevligt att se leenden och nöjda ansikten.

Med denna kunskap och dessa färdigheter att höja den emotionella tonen hos andra – allt blir möjligt! Livet blir så mycket mer intressant, muntrare.” – N.M.


”Den emotionella tonskalan har varit ett verktyg som har tillåtit mig att utvärdera den allmänna stämningen hos andra och hur de kommer att reagera på vissa kommentarer. Bara detta ger en otrolig information om hur en person kommer att reagera.

Just ikväll använde jag denna teknik till att utvärdera mina vänner. De klagade och tog upp dåliga saker om en vän, och jag såg hur detta sakta sänkte dem på den negativa Tonskalan. Men verktyg som jag fick på kursen Den emotionella tonskalan gjorde det möjligt för mig att omedelbart inse detta, och snabbt reagera genom att ta mig an dem med en högre ton, så att jag framgångsrikt fick upp dem på den emotionella Tonskalan.

Normalt skulle jag ha ansett att detta berodde på att ämnet blev allvarligt, men nu inser jag effekten av kommentarer och att kommentarerna projicerade en idé – som inte var en trevlig eller positiv idé – som bidrog till att sänka dessa människor på Den emotionella tonskalan.

Aldrig tidigare har jag hittat ett verktyg som fungerar så konsekvent när man försöker höja någons humör. När en medarbetare ikväll var väldigt irriterad eftersom hans fru ställde till problem för honom, kunde jag få upp honom på Tonskalan, och jag lade märke till att han i sin tur var trevlig mot sin fru och hjälpte henne att komma upp på Tonskalan.

Detta verktyg är en av de färdigheter som jag förvärvat som jag verkligen inte vet hur jag skulle överleva utan.” – C.H.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Känner du dig övergiven av andra?

Hur mycket större skulle våra chanser till framgång vara om vi kunde förutse om någon som vi möter kommer att visa sig vara ärlig eller oärlig? Kanske du använder dig av svårvunnen erfarenhet, eller kanske du går på ”känsla”. Hursomhelst, i bästa fall är det en chansning.

Genom att använda Den emotionella tonskalan kan man bedöma uppträdande, reaktioner och etiknivå hos dem man möter och förutse vad som kommer att ske om man blir involverad med dem. Genom att tillämpa informationen på denna kurs kan du lära dig att bedöma människor noggrant och därigenom försäkra dig om en säkrare och lyckligare framtid.

På den kostnadsfria online-kursen, Den emotionella tonskalan, får du reda på:

  • De olika emotionella tonerna och det karaktäristiska beteendet för var och en av dem
  • En tvåminutersprocedur med vilken man bestämmer en persons ton
  • Hur man förutser en persons beteende utifrån hans eller hennes fysiska tillstånd
Börja nu >>