LAVA OCH ASKA KAN INTE STOPPA DEN HJÄLP SCIENTOLOGYS FRIVILLIGPASTORER GER

Scientologys frivilligpastorer ger assister till pojkscouter och räddningsarbetare efter Fuego-vulkanen i Guatemala krävde 110 liv.

Scientologys frivilligpastorer var på plats för att ge både andlig och materiell hjälp när Fuego-vulkanen i Guatemala krävde 110 liv.

Volcán de Fuego (Eldvulkanen) i Guatemala är en av Centralamerikas mest aktiva vulkaner, men dess dramatiska utbrott 3 juni 2018 visade sig vara den mest dödliga då det krävde minst 110 människoliv, människor som i de flesta fall hade bott i byar på sluttningarna. Det var inte lavan som var dödlig utan strömmen av ”pyroklastiskt flöde”, en massa av aska och lavapartiklar man inte kan springa ifrån, som når hastigheter på upp till 700 km/tim och är brännhet. Samma slags flöde förstörde den romerska staden Pompeji.

Förutom två efterföljande utbrott försvårade glödhet lava som fortfarande blockerade vägar räddningsarbetarnas ansträngningar ännu mer. Med mer än 3 500 som nu evakuerats ordnade man hjälpstationer medan familjer sökte efter saknade personer och döda. Dagen efter det första vulkanutbrottet var Scientologys frivilligpastorer i Guatemala på plats och fick snart sällskap av ett VM-team från Mexiko och Costa Rica, samt Los Topos (mullvadarna) – specialister på sådana räddningsoperationer.

VM-arna tillgodosåg först grundläggande behov, allt från toalettartiklar för dem som förlorat sina hem, till nya stövlar för brandmän vars stövlar var så täckta av aska och gyttja att de blivit oanvändbara. De gav Scientologys assister för att lindra den mentala påfrestningen. Sedan, för att säkerställa att lokalbefolkningen var bättre förberedda inför eventuella framtida kriser höll VM-teamet seminarier från Scientology handbokens 19 kapitel. De utbildade borgmästaren i staden San Juan Alotenango och hans personliga stab på kursen Organiseringens grunder. Efter kursen utarbetade kommunens personal en ny Organiseringsplan och lade till en sektion för att förebygga och hantera katastrofer.

Borgmästaren uttryckte sin tacksamhet över VM-arnas omsorg: ”Ni anlände i början av katastrofen”, sade han, ”nu har ni utbildat oss på Organiseringsplanen och det har blivit en nyckelfunktion eftersom vi tidigare var alldeles förvirrade. Genom att använda Organiseringsplanen kan vi uträtta mer eftersom vi nu vet vad vi ska göra och vem som gör vad.”

VM-arna förenade också sina krafter med armén för att bygga tillfälliga hem för de i härbärgen. De utbildade universitets- och sjuksköterskeelever och pojkscouterna som hade hjälpt till med räddningsinsatserna.

Inom två månader efter det första vulkanutbrottet hade VM-arna direkt hjälpt över 13 400 och utbildat 639 personer i teknologin för att hjälpa sig själva och andra.



Ingen plats är alltför otillgänglig eller alltför bortglömd för katastrofinsatser. Anslut dig till oss när hjälp behövs.

ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Anslut dig till oss när hjälp behövs

Frivilligpastorerna är kända världen över för att vara en av de första privata hjälporganisationer som anländer till en katastrofplats, och de sista som lämnar den. För att göra detta krävs ett nätverk av utbildade och redo frivilligpastorer som kan rycka ut när hjälp behövs.

Om du vill gå med i detta nätverk ska du göra de kostnadsfria Scientology frivilligpastorskurserna online på www.frivilligpastorer.se, särskilt kurserna Assister för sjukdomar och skador, Lösningar för en farlig omgivning och Kommunikation.

Dessa kurser ger dig den grundläggande teknologi du behöver för att vara redo om katastrofen slår till. Även om du inte har erfarenhet av katastrofhjälp, kommer du att få ytterligare utbildning på plats och bli ännu säkrare på hur du kan hjälpa andra. Låt oss veta att du vill vara en del av vår katastrofinsatsstyrka genom att kontakta oss. Titta på scientology.tv/Binod-Sharma, för att se ett exempel på katastrofhjälp i verksamhet.



HJÄLP TILL ATT RÄDDA LIV

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.