Goda gärningar är mycket värdefulla, särskilt i nödens stund

VANCOUVER I BRITISH COLUMBIA
18 januari 2022

Scientology Volontärer från Scientology Kyrkan i Vancouver ryckte ut efter att översvämningar lämnade enorma områden i sydvästra British Columbia och nordvästra Washington i spillror.

Scientology Volontärer från Scientology Kyrkan i Vancouver ryckte ut för att ta hand om önskemål om hjälp från dem som drabbats av översvämningar utan motstycke. Här behövde en familj hjälp med att flytta sina möbler till ett torrt ställe.

Förra månaden, efter att ovanliga väderförhållanden orsakade allvarliga översvämningar i Fraser Valley-regionen i sydvästra British Columbia och nordvästra Washington-delstaten, kontaktade Scientology Volontärer från Scientology Kyrkan i Vancouver nödställda via Facebook.

”Vi gjorde inlägg i en Facebook-grupp för folk som behövde hjälp och sade att vi hade en grupp volontärer och frågade om någon behövde hjälp med att rensa källaren”, säger en av volontärerna.

Volontärer räddade möbler efter översvämningen som drabbade sydvästra British Columbia och nordvästra Washington-delstaten.

De fick omedelbara svar, och de åkte ut i tre lastbilar med redskap, utrustning och förnödenheter.

I det första hemmet var familjen redan i full färd med att rensa upp när de anlände, så de hjälpte dem att avsluta det. De åkte sedan till nästa ställe som hade bett om hjälp en halvtimme österut, där de bads flytta ut alla möbler från ett skadat hem till en torr plats. De fullbordade detta inom en timme.

Deras nästa var ett hem med en översvämmad källare. ”Det här var den värsta hittills”, säger en VM. När de anlände fanns det fyra unga män och deras far där. De nio volontärerna ryckte in och det blev klart på en och en halv timme.

Det var hårt arbete men mycket givande och det bästa var meddelandet de fick efter att ha avslutat det första jobbet:

”Vi vill bara VERKLIGEN tacka dig och volontärgruppen som åkte hit och hjälpte till att tömma vår väns källare. Vi var ganska överväldigade när jobbet började och vi visste inte hur många av deras lokala vänner som skulle komma för att hjälpa … vi är så tacksamma för att ni alla kom hela vägen hit och hjälpte till. Vänliga handlingar som denna är mycket värdefulla, särskilt under denna tid av stort behov. Så tack och välsignelser till er alla!”

Avfallscontainern fylldes med saker som hade förstörts under översvämningen.