Kurs-översikt
Kursöversikt: Integritet och ärlighet

Vad är det som gör att människor blir tillbakadragna och inte deltar i livet? Ett sorglöst barn växer upp till en tillbakadragen och försiktig tonåring. En framgångsrik karriärkvinna lämnar det ena förhållandet efter det andra och plågas av bristande självaktning. En pensionär ångrar de val han gjort när han ser tillbaka på sitt liv.

Det finns en orsak till alla dessa välbekanta situationer. Det är inte så att ’det bara händer’ eller att det beror på ödet. L. Ron Hubbard samlade ihop en ofantlig mängd forskningsdata som direkt riktar sig till och löser den underliggande orsaken till att man drar sig tillbaka från andra och att man förlorar sin integritet.

Han har utvecklat en exakt metod så att man kan hjälpa människor att återfå sin känsla av ärlighet och egenvärde. Människor behöver inte hindras från att engagera sig i nuet på grund av brustna drömmar och ånger över det förflutna.

Det finns en faktisk mekanism som gör att människor drar sig tillbaka från relationer, från familjer, grupper och, faktiskt, från sina drömmar.

Och sådana tillstånd kan åtgärdas. I det här häftet och den tillhörande kursen kommer du att upptäcka hur du kan hjälpa andra så att de återfår sin integritet – och sin entusiasm för livet. Det är en ny syn på ett gammalt problem och det innebär att du inte längre behöver sitta vid sidan av och hjälplöst observera andras vånda och kval. Du kommer i stället att ha verktyg i din hand som helt löser dessa svåra problem.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

6 till 7 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Integritet och ärlighet

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Jag gjorde kursen Integritet och ärlighet och hade stor nytta av den. Kursmaterialet var lätt att läsa och mycket grundligt. Jag lärde mig mycket om mig själv genom att tillämpa uppgifterna i kursen. Jag hjälpte sedan en medarbetare genom att få henne att tillämpa samma data, och hon gjorde verkligen några stora genombrott. Jag har aldrig sett henne så lycklig. Denna teknik är enkel och rak, så det finns ingen anledning att inte sätta igång.

Problemet med många människor är att de ofta rättfärdigar saker, öppet sårar lag som är i behov av samarbete, undanhåller information från varandra för att dölja var i sina egna liv de själva misslyckas. Denna kurs räddar dock jobb, lag och skuldkänslor.  Med denna teknik kan du också bli skuldfri och starkare.  Jag är mycket tacksam för denna teknik och är förvånad över vilken skillnad den gör!” – M.K.


”När jag läste häftet om Integritet och ärlighet var det flera saker som genast stod klart för mig, som varför jag hade brutit så många vänskapsband, förvärrade familjeförhållanden och varför jag lämnade min man. När jag ser tillbaka på dessa händelser så har jag alltid undrat varför jag gjorde och sa saker som jag visste skulle få den andra personen att ta avstånd från mig eller inte vilja ha någonting alls med mig att göra. Det fanns exempel som var så hemska att jag trodde att jag skulle bli galen eftersom de verkade helt omöjliga att förstå.

När jag läser om materialet i den här kursen så fick jag de svar jag hade letat efter. Jag kände mig så lättad att jag började gråta. Jag grät en hel del när jag läste igenom detta häfte, när jag insåg att jag hade behandlat mina vänner, familj och min man orättvist.

Det är bra att erkänna, vilket jag har gjort många, många gånger. Men om man inte förstår varför man gjorde det man gjorde så blir det bara tomt prat. Det finns ingen lindring, läkning eller tillfrisknande. Jag har varit hos stödgrupper och gav mig därifrån med en större skuldbörda än innan jag kom dit. Kan du föreställa dig vad som skulle hända ifall stödgrupper, psykologer, psykiatriker och kuratorer läste detta häfte tillsammans med sina klienter eller medlemmar, och gjorde övningsuppgifterna tillsammans? Jag tror att brottsligheten skulle gå ned drastiskt över hela världen!

När jag gjorde praktikuppgifterna för kursen Integritet och ärlighet så skulle jag ha kunnat använda mig själv som exempel för alla uppgifterna. När det blev dags att göra den sista praktikuppgiften, gjorde jag den på mig själv så att jag skulle veta hur man enkelt förklarar det för någon annan. Jag förstod inte vilken djupgående effekt det skulle ha på mig. Varje skadlig och undanhållen handling jag skrev ner förde upp skuldkänslorna och skamkänslorna över vad jag hade gjort och sagt. När jag förde in förståelse om varför in i var och en, så avväpnade jag det och gjorde det maktlöst över mitt liv. Och varje gång grät jag. Jag tror att det var glädjetårar över att jag inte behövde bära med mig såren och förvirringen längre. När jag tittar mig i spegeln nu ser mitt ansikte ljusare och gladare ut. Nu syns mitt sanna jag.

När jag fick min dotter och en klient att göra samma sak så var det som om någon hade brutit upp en fors av ord och tårar. Min dotter skrev inte bara ner sina skadliga handlingar och undanhållanden på papper, utan hon talade också om för mig en mängd saker som hon hade hållit för sig själv eftersom hon inte ville såra mina känslor eller få mig att skälla på henne. Min dotter talar inte bara om saker för mig, hon pratar med mig nu.

Min klient och jag började göra samma sak i mitt hem på morgonen. Hon gav sig inte av förrän sent den kvällen eftersom vi var tvungna att ta raster för att äta och för att låta henna gråta ut och ta sig samman för att fortsätta att skriva. När hon gav sig iväg, hade hennes ansikte föryngrats flera år, de mörka ringarna under hennes ögon hade nästan försvunnit och hon log för första gången sedan jag träffat henne.” – M.W.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Drar du dig undan från livet?

Varför drar du dig undan från människor du en gång älskade? Hemsöker oärliga saker du gjort i ditt liv dig fortfarande?

Om du någonsin har blivit förrådd av någon du litade på, om du har känt den svidande smärtan när någon du älskat varit otrogen, om du har blivit lurad av en bakslug affärsman, då vet du hur ont det gör och hur mycket det kostar när man har att göra med oärlighet.

Och om du någonsin undrat över orsaken till att du drar dig undan från att delta i aktiviteter som du en gång tyckte om, så kommer du att hitta svaret här.

Med kunskapen i den här kursen kan du ta ett bestämt steg mot den ljusa och rika lycka som gör livet värt att leva.

Ta reda på:

  • Skillnaden mellan personlig integritet, etik och moral
  • Hur rätt och fel relaterar till din överlevnad
  • Hur felaktiga handlingar stör en persons förmåga till överlevnad och hur man gör sig av med den bördan
Börja nu >>