EFTER 2017 ÅRS JORDBÄVNING FOKUSERAR MEXIKOS FRIVILLIGPASTORER PÅ FRAMTIDEN

VM-ar håller ett seminarium för församlingsmedlemmar (ovan); en präst och kommunala representanter från San Pablo Villa de Mitla klippte bandet vid invigningen av frivilligpastorstältet (överst till höger); och VM-utbildning av kontaktpoliser (nederst till höger).

När dammet hade lagt sig efter jordbävningen i Mexiko 2017 utbildade VM-ar lokalsamhällen inför framtida katastrofer och problem i vardagslivet.

När en jordbävning med magnituden 7,1 skakade om Mexico City i september 2017 fanns Scientologys frivilligpastorer på plats för att ge hjälp. Men när dammet hade lagt sig uppstod frågorna om vad man skulle göra när nästa katastrof slår till. För att tillgodose den efterfrågan och lindra rädslor inledde VM-arna en VM-turné över hela landet som fortsätter än idag.

De började i Guerrero-området i norra Mexico City. De valde platsen på grund av dess närhet till många skolor som begärde utbildning. Fokus för undervisningen låg på övningar för att klara av jordbävningar och verktyg från VM-arnas Lösningar för en farlig omgivning-häfte, inklusive hur man inte bara ger materiell lättnad, utan även andlig lättnad. För att säkerställa att skolor var helt redo för framtida katastrofer levererade man också utbildning till 530 kontaktpoliser vid Scientology Kyrkan i Mexico City.

Men när dammet hade lagt sig uppstod frågorna om vad man skulle göra när nästa katastrof slår till.

VM-turnén anlände sedan till Tlatelolco, en stad som symboliserar behovet av katastrofberedskap sedan Nuevo León-bostadskomplexet kollapsade under Mexiko-jordbävningen 1985 och dödade alla inuti. Jordbävningen 2017 väckte därför oro, minnen och panik, men VM-arna anlände för att införa lugn och ge verktyg för nuet och framtiden. De placerade sitt gula tält på Plaza de las Tres Culturas (De tre kulturernas torg). Ett barn som besökte tältet i det närliggande Guerrero med sin familj deltog i ett VM-seminarium och meddelade stolt att hon visste exakt vad man gör under en jordbävning. VM-arna reste söderut till delstaten Oaxaca och kom fram till San Pablo Villa de Mitla. De levererade i skolor, och även till polisen, kommunala tjänstemän och församlingsmedlemmar i en lokal kyrka. Tältet placerades på stadens stortorg med en lokal präst och kommunala tjänstemän som klippte bandet vid invigningen.

VM-arna gav över 200 seminarier till 7 500 elever, lärare, poliser och lokala församlingsmedlemmar.FAKTA

VERKTYG FÖR LIVETS PROBLEM
Scientology handboken innehåller verktyg för att hantera situationer i vardagen som dessa:

635

MILJARDER DOLLAR

är det uppskattade beloppet man spenderar på kronisk smärta i USA varje år

20

personer

per minut blir fysiskt misshandlade av en partner i USA – det är 10 miljoner män och kvinnor varje år

35 %

av kvinnor

internationellt har upplevt våld från en partner

264

miljoner

barn internationellt går inte i skolan

45 %

av barn

i åldrarna 15 till 17 som går till skolan kommer faktiskt att gå ut gymnasietHJÄLP TILL ATT RÄDDA LIV

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.