LYSANDE FYRAR UNDER STORMEN, BARN LÄR SIG ATT HJÄLPA ANDRA

Barn i Indonesien lär sig hur man ger Scientology-assister till varandra – och finner lugn och lycka – i efterdyningarna av en katastrof.

När en rad jordbävningar drabbade Indonesien gav frivilligpastorer välbehövlig traumalindring till de unge.

Ön Lombok i Indonesien terroriserades av en serie jordbävningar och hundratals efterskalv under en period av flera veckor, vilket resulterade i mer än 500 döda och över 42 000 hus och 450 skolor som skadades eller förstördes.

När människor lappade ihop sina liv igen bistod frivilligpastorer deras omedelbara kroppsliga behov genom att tillhandahålla mat, vatten och kläder. Det stod snart klart att de överlevande led mest av känslomässigt trauma. Vissa kunde inte sova på flera veckor då de väntade sig nästa skalv och utbildningen över hela ön stod stilla då barn och lärare var rädda för att återvända till skolan.

Den indonesiska VM-chefen, Abdi Surbakti, insåg att det hans folk behövde var ”traumalindring” – Scientology-assister för att lindra ängslan och rädsla. Men han behövde en strategi för att nå befolkningen: ”Genom att nå skolelever och utbilda dem kan vi få eleverna som utbildats att lära sina mödrar. Sedan kan mödrarna hjälpa fäderna.”

Surbakti kontaktade en första skola och ordnade en workshop för 250 elever. Eftersom klassrummen inte var säkra samlade VM-teamet dem i korridorer och lärde dem hur man gör Scientology-assister. Resultaten var omedelbara och mirakulösa: elevernas bestående rädslor och apati förvandlades till leenden och livlig aktivitet. När rektorn såg förändringen sade han: ”Detta är viktigt för att hjälpa eleverna med deras trauma efter jordbävningen. Genom att lära mig det här hoppas jag att jag kan minska rädslan – inte bara för eleverna, utan även vi lärare har utsatts för trauma, så vi behöver definitivt det här.”

Pilotworkshopen var framgångsrik. VM:arna började systematiskt besöka skolor, från grundskolan till gymnasiet, och levererade Scientology-workshopar i traumalindring.

Sedan 160 mil bort, i kuststaden Palu i Sulawesi, slog ett 7,5-skalv till och skapade en tsunami i dess kölvatten som dödade omkring 4 340 personer. Surbakti överlämnade skolworkshoparna i Lombok till ett lokalt team som han hade utbildat och flög till Palu. Scenen där var densamma. En frivilligpastor sade: ”En del av skolorna i Palu har fortfarande inte startat igen på grund av skalv som nyligen ägt rum och de minns fortfarande hur en av skolorna svaldes av lera under jordbävningen.”

VM-teamet upprepade Lombok-mönstret och ordnade omedelbart traumaworkshopar i skolorna. Resultaten var lika mirakulösa. En frivilligpastor konstaterade: ”Elever känner sig gladare efter att ha fått assister. De känner att de blivit pånyttfödda. På liknande sätt, när lärare ger assister till sina barn hemma, älskar barnen assisterna och vill ha mer.”

”Genom att lära mig det här hoppas jag att jag kan minska rädslan – inte bara för eleverna, utan även vi lärare har utsatts för trauma, så vi behöver definitivt det här.”

Rektorn för Gymnasieskola nr 3 i Palu sade: ”Fram till nu har ingen kommit till denna skola med ett sådant program. Det här är någonting som vi har väntat på så att våra elever kan bli levande igen.”

I Palu utbildade VM:arna och utsåg 14 rektorer och lärare som samhällschefer för att ta hand om hela samhället – bortom deras omedelbara elever – för att fortsätta med assistutbildningen och leveransen när VM:arna gav sig av.

Allt som allt och utöver alla andra former av hjälp VM:arna gav till 84 360 liv i Lombok och Palu, resulterade deras aktiviteter i att 21 237 livåterställande assister levererades och att 8 815 nya personer utbildades för att fortsätta med helandet.HJÄLP TILL MED ATT ÅTERSTÄLLA HOPP

HJÄLP TILL MED ATT ÅTERSTÄLLA HOPP

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.