NYHETER

SCIENTOLOGYS KATASTROFHJÄLPSTEAM HJÄLPER TILL ATT GRÄVA FRAM QUITO EFTER ETT FÖRÖDANDE JORDSKRED

Scientologys katastrofhjälpsteam hjälper till att gräva fram Quito efter ett förödande jordskred

Scientology Volontärerna från Ecuador arbetar med räddningsarbetare och städteam för att hjälpa staden att återhämta sig.

Ta reda på mer »


Vad för sorts personer är Scientologys

frivilligpastorer?

Programmet för frivilligpastorer lanserades för över trettio år sedan, som ett svar på en vädjan från Scientologys grundare, L. Ron Hubbard.

Efter att ha märkt en enorm nedgång i samhällets moraliska och etiska nivå och, som en följd av detta, en ökning av droger och brottslighet, skrev L. Ron Hubbard: ”Om man inte tycker om brottslighet, grymhet, orättvisor och våld i det här samhället kan man göra någonting åt det. Man kan bli FRIVILLIGPASTOR och hjälpa till att civilisera samhället, ge det samvete, vänlighet, kärlek, och frihet från lidande genom att i det ingjuta pålitlighet, anständighet, ärlighet och tolerans.” Ta reda på mer >>


Scientologys frivilligpastorer

GRATIS ONLINE-KURSER

Scientologi erbjuder praktiska lösningar för att hjälpa dig att förbättra villkor i ditt eget liv och för människorna i din omgivning. Alla praktiska tekniker som används av frivilligpastorer har hämtats från kapitlen i Scientologi-handboken Tillsammans ger dessa kapitel alla verktyg du behöver för att konfrontera och lösa praktiskt taget alla situationer i livet: från att lösa äktenskaplig osämja till att hjälpa en vän bli fri från droger och leda ett företag med optimal framgång.Ta reda på mer >>


NYHETER

SCIENTOLOGINS FRIVILLIGPASTORER I VERKSAMHET

Oavsett om de tjänstgör i sina egna samhällen eller på andra sidan av världen, är mottot för Scientologys frivilligpastorer: ”Det går att göra något åt det.” L. Ron Hubbard tog initiativet i mitten på 1970-talet och startade frivilligpastorsprogrammet efter att ha sett att kriminalitet och våld i samhället ökade i proportion till att det religiösa inflytandet avtog.

Ta reda på mer >>


BEGÄR ETT SEMINARIUM

Människor i ditt närområde stöter på verkliga situationer i sitt dagliga liv – bland annat bristande läs- och skrivkunnighet, drogmissbruk, förstörda äktenskap och ohederlighet. Utan lösningar på dessa problem kan samhällsledarnas arbete bli mindre effektivt än det kunde och borde vara. Men det finns lösningar, svar som fungerar, och de är omedelbart tillgängliga från Scientologys frivilligpastorer.

Ta reda på mer »


RELIGIONENS INFLYTANDE I SAMHÄLLET, AV L. RON HUBBARD

L. Ron Hubbard genomförde år 1973 en sociologisk undersökning i New York och upptäckte att samhället hade genomgått en dramatisk försämring jämfört med hur den var när han bodde där många år tidigare. Från den här studien förutsåg han vart samhället var på väg: utbredd omoral, våld som sport och slutligen politik genom terrorism.

Det som behövdes var ett sätt att hjälpa andra att leva sitt liv och bygga sin framtid. Som en lösning formulerade L. Ron Hubbard planerna för en gräsrotsrörelse, en som skulle ingjuta dessa värden i samhället och därmed stoppa nedgången: Scientologys frivilligpastorsprogram.

Ta reda på mer »