UR HATETS SPILLROR UPPSTÅR NYTT HOPP FÖR SRI LANKA

SRI LANKA
10 augusti 2019

Ett internationellt VM-team ryckte ut till Sri Lanka i nödens stund och hjälpte landet bilda en tid av förtroende och vänskap som överskrider religiösa, etniska och kulturella klyftor.

Den 21 april var Jerome i kyrkan i Colombos St. Anthony’s Shrine. Han gick ut en stund och skakades sedan om av en öronbedövande explosion. ”Jag kom till dörren och uppslukades av svart rök. Inuti fanns döda kroppar och kroppsdelar. Bland offren fanns många av mina vänner.”

Inom en timme hade han och hans vänner hjälpt till att dra ut alla döda och sårade från kyrkan. Men det var först då som det verkliga arbetet började.

Påskdagens bombdåd tycktes vrida tillbaka klockan till det 26-åriga srilankesiska inbördeskriget. Jeromes största rädsla var att attackerna skulle återuppväcka misstro och leda till interreligiöst våld bland buddistiska, hinduiska, muslimska och kristna samfund.

Scientology Volontärerna träffar överstepräster vid buddistuniversitetet i Kandy.

Men sedan upptäckte Jerome de verktyg han behövde för att bidra till varaktig fred när en scoutvän från Nepal anlände för att ge humanitär hjälp som en del av Scientology Volontärernas katastrofhjälpsteam, med bland annat VM:ar från Indien och USA.

Jerome förstod omedelbart betydelsen av en teknologi som är både praktisk och andlig och som kunde göra något åt desorienteringen, traumat och förlusten som hans vänner och hela nationen upplevde. Jerome utbildade sig i kapitlen i Scientology handboken och gick med i katastrofhjälpsteamet.

”Jag kom till dörren och uppslukades av svart rök. Inuti fanns döda kroppar och kroppsdelar. Bland offren fanns många av mina vänner.”

Teamet kontaktade varje del av Sri Lankas samhälle. De bildade ett samarbete med utbildningsföreningen i det muslimska distriktet Kinniya för att lära ut Studieteknologin, kommunikation och Scientologys assister till över 20 000 elever i 66 skolor.

I det buddistiska samhället, som utgör cirka 70 procent av landets befolkning, arbetade VM:arna med ett buddistiskt sällskap som erbjuder högre utbildning till buddistiska samhällen över hela världen. Ett seminarium utbildade 40 lärare från 15 länder i kommunikation och Studieteknologin. Sällskapet vill införliva denna utbildning i sin framtida läroplan.

Då Sri Lanka är ett andligt land har samhället välkomnat VM:arnas hjälp, och nya VM-grupper uppstår över hela landet.