HJÄLPER ETT KANSAS-OMRÅDE REPA SIG

HJÄLPER ETT KANSAS-OMRÅDE REPA SIG
HJÄLPER ETT KANSAS-OMRÅDE REPA SIG
VM:ar hjälper husägare rädda det som finns kvar och rensa upp resten. De hjälper till vid platsen för ett förstört hus (överst) och forslar bort träavfall som ska brännas på bål.

Frivilligpastorer hjälper familjer städa upp efter en tornado som täckte två kilometer drog över Linwood i Kansas.

När en två kilometer bred tornado drog över Linwood i Kansas, i 76 m/s, och skadade eller förstörde ett halvt dussin hem ryckte ett team av frivilligpastorer (VM:ar) ut.

Innan VM:arna kunder sätta igång fick de överleva ett eget äventyr. De var på brandstationen för att ta reda på vilken hjälp som behövdes när en brandman rusade in och sade: ”En tornado är på väg, 15 minuter, få alla till säkra områden!” Men eftersom tornadoskyddsrummet redan var fyllt med donerade förnödenheter var den första hjälpen som VM:arna gav att bilda en mänsklig kedja för att snabbt flytta förnödenheterna för att ge plats åt brandmännen och VM:arna. Stormen slog till – 10 till 15 intensiva minuter med ösregn och hagel – och upphörde sedan tvärt och man såg en blå himmel igen. Sedan begav sig VM:arna ut för att hjälpa de med störst behov – husägarna. Det lilla lokalsamhället med 400 personer hade ödelagts av tornadons kraft. Familjer behövde hjälp med att rensa upp vad som fanns kvar av sina hem och rädda vad de kunde hitta, och VM:arna satte igång – de flyttade möbler, forslade bort skräp och sökte bland spillrorna efter allt som var värt att rädda. ”I ett hus fanns ingenting kvar förutom grunden”, sade en VM. ”Så vi hjälpte till och gjorde allt vi kunde för att hjälpa familjen.”VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

Scientologys assister tar itu med andliga faktorer hos stress och trauma. Här är vad några som fick sina första assister hade att säga om vad de upplevde.

BRANDMAN EFTER ATT HA FÅTT EN NERVASSIST

”Tack, Scientology. Jag är verkligen glad över att ni är här. Ni fick mig att slappna av, och nu kan jag äntligen sova efter att inte ha kunnat göra det två dagar i rad.”

BRANDMAN MED AXELSMÄRTA BERÄTTAR HUR DET ÄR EFTER EN ASSIST

”Hur fungerar det här? Vad hände? Det är en välsignelse och jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag hade så ont, och nu känner jag mig väldigt avslappnad.”

BRANDMÄN EFTER ASSISTER

”Det känns toppen!!”

”Jag känner mig lättare!”

”Wow! Jag känner mig fantastisk!”

”Oj, du måste testa det här!”

”Kan ni komma till varje brand?”

FRIVILLIG VID EN KATASTROFPLATS

”Den här [assisten] är helt olik allt annat jag fått. Jag hade värk i korsryggen, och sedan försvann det och nu kan jag faktiskt gå bättre än tidigare. Jag känner mig inte längre stressad. Jag kan till och med se bättre än tidigare. Hur kommer det sig? Det kändes som om jag tittade igenom ett töcken! Jag kan gå tillbaka och börja arbeta ännu mer nu!”

JORDBÄVNINGSÖVERLEVARE

”Innan jag träffade Scientologys frivilligpastorer mådde jag verkligen dåligt. Efter att ha fått Lokaliseringsassisten hittade jag mitt leende igen.”

EN KVINNA SOM FICK EN ASSIST EFTER ETT GRÄL MED SIN MAN

”Det känns faktiskt som om jag är i nuet. Det kändes som om världen rasade samman, men nu känner jag att jag faktiskt kan fixa problemet med min man och gå vidare till lyckligare tider.”
FAKTA

ALLT UNDER ETT ÅR
Hur mycket hjälp ger frivilligpastorer under ett enda år? Här är siffrorna:

3 703 264

PERSONER

fick hjälp av Scientologys frivilligpastorer bara under de senaste 12 månaderna

70 179

MIL

som tillryggalades överallt och var som helst när VM:ar gav hjälp till andra

3 571

SEMINARIER

levererades som förmedlade viktig Scientology-teknologi för att ta itu med livets många svårigheter och problem

16

LÄNDER

där frivilligpastorer ryckte ut vid katastrofer som skapats av människan och naturkatastrofer

19 360

FRIVILLIGPASTORER

som utbildats under ett år för att fortsätta och hjälpa till att öka hjälpen som gavs förra åretGÖR HJÄLP MÖJLIG

GÖR HJÄLP MÖJLIG

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för frivilliga samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.