HAITI FÅR VERKTYG FÖR ATT HÖJA SIG ÖVER SPILLRORNA

Efter orkanen Matthew ger haitier som nu utbildats till frivilligpastorer sina överlevande landsmän samma lättnad de själv upplevde efter sin första assist.

Haitier får inte bara uppleva VM-teknologins mirakler, de lär sig även att stå på egna ben.

När orkanen Matthew drog fram över Haiti i oktober 2016 och krävde mer än 1 000 liv, ryckte erfarna frivilligpastorer ut för att ge nödhjälp och hjälpa till med återuppbyggnadsarbetet. De fann byar som totalförstörts och hus som inte bestod av mer än en halv dörr och en betongplatta. Byborna var i ett chocktillstånd och vissa stod bara där utan att göra något, nu flera veckor efter det inträffade.

Erfarna VM-ar samlade en kärntrupp på 30 lokala VM-ar och införde ett dagligt schema med katastrofinsatser under dagen och seminarier på kvällen, där det ena kapitlet efter det andra ur filmen Scientology handboken: Verktyg för livet togs upp, så att alla så småningom skulle bli till certifierade VM-ar. De satte igång med räddningsinsatser, återuppbyggnadsarbete och allt som behövdes – de gav första hjälpen, assister till uppskärrade individer, de filtrerade dricksvatten, undanröjde bråte och fällda träd, och hjälpte till att återuppbygga kyrkor – i princip allt som katastrofarbete kan bestå av.

I varje ny by samlades folk omkring dem och började själva att bidra. Snart hjälpte hela byn till då de inspirerats av VM-attityden ”Det går att göra något åt det”. VM-arna utbildade sedan intresserade bybor i VM-teknologin och lämnade därmed efter sig nya VM-ar. På så sätt – genom att hjälpa dem och sedan utbilda dem i hur man ger hjälp – hade VM-arna efter orkanens framfart utbildat 1 029 personer, gett 2 038 personer assister och sammanlagt gett hjälp till 22 718 människor.VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

De kostnadsfria onlinekurserna i frivilligpastorsteknologin erbjuder verkliga lösningar på livets verkliga problem. Här är vad några som nyligen utexaminerats från kurserna hade att säga:

A.R. FRÅN ARGENTINA FULLBORDADE KURSEN ”STUDIETEKNOLOGIN”

M.E. FRÅN EGYPTEN FULLBORDADE KURSEN ”DEN EMOTIONELLA TONSKALAN”

C.K. FRÅN UNGERN FULLBORDADE KURSEN ”ASSISTER FÖR SJUKDOMAR OCH SKADOR”

J.C. FRÅN VENEZUELA FULLBORDADE KURSEN ”ETIK OCH TILLSTÅNDEN”DONERA

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.