COSTA RICAS FRIVILLIGPASTORER RYCKER UT

Scientologys frivilligpastorer återvänder till katastrofområdet flera månader efter orkanen Ottos framfart och utbildar lokalbor i hur man hanterar förvirring under en nödsituation.

Under sitt första år vinner Costa Ricas nya frivilligpastorsgrupp nationellt erkännande som de som gör något åt det.

Det här är inte en berättelse om en orkan. Det handlar om födelsen av en frivilligpastorsgrupp i Costa Rica och vad man kan åstadkomma på ett år.

I januari 2016 anlände Latinamerikas VM-goodwillturné till San José i Costa Rica och reste sitt VM-tält. Redan under de första veckorna efter bandklippningen hade VM-arna hjälpt över 5 000 personer med Scientologys teknologi och hållit särskilda seminarier för brandmän och poliser.

När turnén reste vidare lämnade den efter sig en ny costaricansk VM-grupp bestående av 20 medlemmar som var allt annat än inaktiva: De slog upp VM-tältet under hela 2016 och in på 2017, höll regelbundet seminarier och gav individuell hjälp samtidigt som de bättrade på sina egna färdigheter i Scientologys teknologi.

Första provet kom i november när orkanen Otto drog fram över Costa Rica och dumpade en månads regn på bara några timmar. Staden Upala drabbades hårdast: jordskred, hus som översvämmats, oframkomliga vägar, bilar som välts över ända och döda eller saknade familjemedlemmar. Presidenten utlyste landssorg och uppmanade Costa Ricas folk att ena sig som en nationell familj.

Frivilligpastorerna ryckte ut.

Frivilligpastorer reste till Upala. De frågade vad som behövdes och önskades och sedan levererade de det. Under första dagen gav de 200 assister – andliga procedurer för att hjälpa en person att möta fysiska svårigheter. Mödrar med sina barn bildade kö till frivilligpastorstältet och bad att få ”en assist från Scientologys frivilliga”. Scientologys assister gav andlig och mental lindring av det trauma som familjer upplevt och förstärkte på så sätt den fysiska och medicinska vård som de fått.

För att ta itu med fysiska behov ordnade VM-teamet också middag för 300 personer i härbärget, tillhandahöll basförnödenheter för 250 personer och rensade upp i 19 allmänna lokaler och områden. På morgonen ordnade de frukost för 300 personer och gav ännu fler assister. VM-ar höll upprop för barnen så att deras föräldrar skulle veta att de var i säkerhet. De samlade in och delade ut 300 klädesplagg, rensade upp 20 hus och hjälpte sjuksköterskor på sjukhuset att tvätta och vårda patienter. På bara de två första dagarna hjälpte de 600 personer. Och sedan fortsatte de.

Kanal 7 och Kanal 11 lade märke till detta och intervjuade frivilligpastorsledaren i nationell TV. Hans budskap: VM-ar står redo att skänka lättnad och lugn och att hjälpa människor hur de än kan.

Sedan, precis ett år efter att goodwillturnén hade bildat gruppen, bad hälsoministern det ettåriga frivilligpastorsteamet att utbilda hennes nationella personal i VM-teknologin så att de skulle vara bättre förberedda till nästa gång.En frivilligpastor i Uganda ger en beröringsassist och lär andra.

ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Din berättelse skulle kunna presenteras

Inspirerades du av berättelserna om den reservationslösa vänlighet och hjälp som frivilligpastorerna (VM-ar) gett? Har du någonsin undrat om din egen VM-berättelse skulle kunna vara med?

Frivilligpastorerna utgör ett globalt nätverk av individer och grupper som använder den kraftfulla teknologi som ingår i Scientology handboken för att skänka världen samvete, vänlighet, kärlek och frihet från lidande genom att ingjuta förtroende, anständighet, ärlighet och tolerans. Om du läser detta, är du förmodligen redan en del av teamet.

Om du framgångsrikt har tillämpat Scientologys VM-teknologi för att förbättra människors liv och skulle vilja berätta för andra om dina utmaningar och framgångar, kontakta oss så att vi har möjlighet att ta med din berättelse i ett framtida nyhetsbrev.

Kontakta oss. Vi kommer att intervjua dig via telefon eller e-post om så krävs och sedan skriva din berättelse.

Hör gärna av dig!DONERA

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.