HJÄLPER FOLKET I NEPAL ATT ÅTERHÄMTA SIG, OCH VISAR DEM DE KAN HJÄLPA SIG SJÄLVA

I det nya VM-huvudkontoret i Katmandu utbildar en erfaren frivilligpastor studerande i studieteknologins banbrytande metoder.

Frivilligpastorer skiftar fokus från omedelbara katastrofinsatser och att rädda liv till att skapa en framtid genom att undervisa i färdigheter för livet. VM-ar lägger fokus på att stärka människorna i Nepal med ovärderliga verktyg man kan använda för att förbättra livet.

Frivilligpastorer tar allvarligt på uttrycket att om man ger en man en fisk har han mat för en dag, men lär man en man fiska har han mat livet ut.

I enlighet därmed etablerade Nepals frivilligpastorsteam (VM-arna) – efter sitt heroiska arbete med att hjälpa Nepal återhämta sig från förödande jordbävningar förra april och maj – ett officiellt huvudkontor i Kathmandu – i syfte att hjälpa, visst, men ännu viktigare för att visa andra hur de kan hjälpa sig själva. Från sitt huvudkontor ser VM-arna till att Nepals befolkning har de färdigheter som behövs för att inte bara överleva under framtida katastrofer, utan även för att erövra vardagens utmaningar.

De gör detta genom workshopar som hålls för hundratals personer varje vecka, vilka tar upp en av frivilligpastorernas 19 Scientology: Verktyg för livet-kurser med praktiska övningar för att se till att varje deltagare kan tillämpa vad de lär sig och använda det för att göra skillnad.

Även om de reflekterade över vad som hade hänt Nepal, stärkte VM-arna samtidigt sin föresats att se till att landet tog sig ur det och blev en starkare nation.

Under återhämtningen efter 7,8-jordbävningen får människorna i Nepal därigenom svar, inte bara för att kunna återhämta sig, utan för att skaffa sig kunskap de aldrig tidigare haft – svar på hur man löser konflikter, organiserar för framgång, hur man hanterar undertryckande, konfronterar en farlig omgivning med mera.

VM-ar gör allt från att röja raserade hus, dela ut rent vatten och organisera gratis hälsokontroller i 17 distrikt (vilket är nödhjälp de inte övergett), samtidigt som de stärker Nepals nästa generation genom att stärka deras förmåga att lära sig. VM-arna besökte dussintals skolor över hela Nepal och har hållit seminarier om Scientologys studieteknologi – revolutionerande verktyg för att övervinna de största barriärerna för att kunna förstå och behärska vilket ämne som helst.

För att högtidlighålla första året efter jordbävningen i april deltog frivilligpastorerna i kondoleansceremonier tillsammans med lokala invånare.

Men även om de reflekterade över vad som hade hänt Nepal, stärkte VM-arna samtidigt sin föresats att se till att landet tog sig ur det och blev en starkare nation.FAKTA

FRIVILLIGPASTORER
bevisar att det går att göra något åt det världen över

61 199

PERSONER

utbildades i frivilligpastorernas verktyg, vilket gör det möjligt för dem att hjälpa vem som helst, var som helst.

2,8 miljoner

PERSONER

fick hjälp av en frivilligpastor.

168 291

MIL

färdades av frivilligpastorernas goodwillturné.

5 miljoner

PERSONER

nåddes med frivilligpastornas budskap i media.

988

KOSTNADSFRIA KURSER

fullbordades på frivilligpastorernas webbplats.VI BEHÖVER DIN HJÄLP

Frivilligpastorerna står redo dygnet runt för att rycka ut vid katastrofer, oavsett vad det gäller. Donationer går till resekostnader för frivilliga och till grundläggande resurser för katastrofoffer, däribland mat, vatten, tält och medicinska förnödenheter. Eftersom många VM-ar också är utbildade i avancerade organisationsmetoder, hjälper de andra biståndsarbetare så att verksamheten kan löpa så effektivt som möjligt i en kaotisk atmosfär.