SEMINARIUM HJÄLPER FLYKTINGAR MED KOMMUNIKATIONSFÄRDIGHETER

Flyktingar från Irak och Syrien får ett frivilligpastorsseminarium där de lär sig beståndsdelarna i kommunikation och övar på att använda dem.

Yrkesmän, som tvingats fly Mellanöstern, förbättrar färdigheter i sitt nya land.

För att hedra Internationella civilförsvarsdagen välkomnade Scientology Kyrkorna för Europa i Bryssel i Belgien flyktingar från Irak och Syrien till ett frivilligpastorsseminarium. Ämnet var kommunikation.

Deltagarna representerade en mängd olika socioekonomiska nivåer, från ingenjörer och mediechefer till snickare och optiker. Alla hade varit yrkesmän i sin tidigare hemstad och fick nu börja om från början och bygga upp ett kommunikationsnät i en helt ny miljö.

Seminariet inleddes med en video från frivilligpastorernas Verktyg för livet-dvd, följt av en bildspelspresentation om Scientologys kommunikationsformel och enkla metoder som alla kan använda för att uppnå mellanmänsklig framgång.

Med hjälp av en arabisk översättare gjorde seminariedeltagarna därnäst kommunikationsövningar från frivilligpastorernas handbok. Under dessa övningar började flyktingarna slappna av och skratta för vad som verkade vara första gången sedan de lämnade sina hemländer.

Efteråt berättade deltagarna vad de fick ut av detta. Alla höll med om att verktygen var ytterst välgörande och bad om ett andra möte för att bemästra återstoden av kommunikationsövningarna.VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

I varje land på jorden finner man individer som gör en av de 19 kostnadsfria kurserna online. Framgångarna väller in varje dag och berättar om framtider som blivit ljusare och liv som förändrats.

FRAMGÅNGSBERÄTTELSE FRÅN PAKISTAN EFTER ATT HA AVSLUTAT
VM-KURSEN LÖSNINGAR FÖR EN FARLIG OMGIVNING

Kursen var fantastisk! Jag kom till insikten att vi alltid kan göra något åt våra problem men vi blir överväldigade av den ackumulerade mängden. Om vi tar dem individuellt och hanterar dem ett efter ett så kan vi behärska dem.

FRAMGÅNGSBERÄTTELSE FRÅN SYDAFRIKA EFTER ATT HA AVSLUTAT
VM-KURSEN ETIK OCH TILLSTÅNDEN

Jag har fått kunskap om hur man använder diagram för att visualisera, skapa och jämföra statistiker i olika aspekter av mitt liv. Genom att kunna förstå statistiker kan jag bedöma vilket tillstånd en viss aspekt av mitt liv befinner sig i och genom att lära mig tillståndsformlerna vet jag nu att det finns systematiska sätt att ta itu med dem.

FRAMGÅNGSBERÄTTELSE FRÅN COLOMBIA EFTER ATT HA AVSLUTAT
VM-KURSEN SVAR PÅ DROGPROBLEMET

Den här kursen fick mig att stärka mina färdigheter och gav mig nya verktyg för att hjälpa andra klara av abstinensbesvär, lära sig övervinna ett missbruk av droger och uppnå fullt tillfrisknande.

FRAMGÅNGSBERÄTTELSE FRÅN BURUNDI EFTER ATT HA AVSLUTAT
VM-KURSEN UNDERSÖKNINGAR

Jag har helt förändrats. Jag kan fixa eller förbättra vilken situation som helst. Kursen Undersökningar gav mig ett nytt perspektiv på hur man undersöker och analyserar ett problem. Den visade mig hur man sätter sin uppmärksamhet på problemets viktigaste aspekter och finner mer konkreta lösningar. Idag kan jag identifiera de negativa sakerna på min arbetsplats och lösa dem så att mitt företag kan bli mer idealt. Jag avser att tillämpa denna kurs i alla mina ansträngningar för att förbättra mitt liv.VI BEHÖVER DIN HJÄLP

Frivilligpastorerna står redo dygnet runt för att rycka ut vid katastrofer, oavsett vad det gäller. Donationer går till resekostnader för frivilliga och till grundläggande resurser för katastrofoffer, däribland mat, vatten, tält och medicinska förnödenheter. Eftersom många VM-ar också är utbildade i avancerade organisationsmetoder, hjälper de andra biståndsarbetare så att verksamheten kan löpa så effektivt som möjligt i en kaotisk atmosfär.