SCIENTOLOGINS FRIVILLIGPASTORER
Global rörelse ger en hjälpande hand till miljontals människor när som helst och var som helst där det finns ett behov

Oavsett om de tjänstgör i sina egna samhällen eller på andra sidan av världen, är mottot för Scientologys frivilligpastorer: ”Det går att göra något åt det.” L. Ron Hubbard tog initiativet i mitten på 1970-talet och startade frivilligpastorsprogrammet efter att ha sett att kriminalitet och våld i samhället ökade i proportion till att det religiösa inflytandet avtog. Själv beskrev LRH frivilligpastorn som ”en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv”. L. Ron Hubbard tillhandahöll verktyg och praktiska lösningar för att hjälpa andra, och dessa finns tillgängliga för användning av både scientologer och icke-scientologer.

Programmet som sponsras av Church of Scientology International som en religiös social tjänst, utgör idag en av de största och mest synliga internationella oberoende nödhjälpsstyrkorna. Hundratusentals scientologer och andra har utbildats i en hel uppsättning färdigheter som använder Scientologi-grunder för att lindra fysiskt, psykiskt eller andligt lidande och förbättra alla sidor av livet. De inkluderar kommunikation, studier, äktenskap, föräldraskap, att hantera stress, framgång på arbetsplatsen, uppnå mål, och många fler.

Ett globalt nätverk av frivilliga personer utgör dessutom frivilligpastorernas permanenta katastrofresponsteam som mobiliseras vid katastrofer orsakade av människor eller naturen, och besvarar kallelsen när det behövs. Rörelsen som kom till i efterdyningarna av katastrofen 11 september har gått samman med lokala ledare, myndigheter, hjälporganisationer och andra frivilliggrupper för att ge fysiskt stöd och viktig andlig hjälp genom sin kompetens och erfarenhet.

Frivilligpastorsteknologin finns tillgänglig för vem som helst att använda, var som helst, för att övervinna svårigheter och förbättra villkor för sig själv eller andra. Individer av vilken bakgrund eller tro som helst får ta del av frivilligpastorsutbildningen, online eller via en frivilligpastorskavalkad i samhället.

Scientologi-handboken ger en sammanställning av Scientologys grunder som gäller för livets grundläggande aspekter. Bokens 19 kapitel har också släppts som enskilda häften, och gratis kurser i var och en av de 19 ämnena finns online sedan 2007. Med kurser nu tillgängliga på 17 språk, har individer från världens alla nationer skrivit in sig.

Dessa Scientologys grunder som riktar sig till vardagens utmaningar, såsom problem på arbetsplatsen eller svårigheter med relationer, och skildras nu i en film som släpptes 2011, Scientologi-handboken: Verktyg för livet, som finns tillgänglig på nätet och på dvd. ■GER HJÄLP TILL ALLA

För att hjälpa och stärka andra i katastrofsituationer och i vardagen, har Scientologys frivilligpastorer tjänat runt om i världen.

Haiti Frivilligpastorerna har hjälpt 600 000 haitier sedan jordbävningen 2010.
Ryska federationen Den 4 år långa transsibiriska goodwillturnén gav 1 100 seminarier i 16 städer.
Japan Efter jordbävningen 2011 och tsunamin assisterade VM-ar 200 000 japaner och utbildade 1 500.


VERKTYG FÖR LIVET

Kontakta en frivilligpastor för personlig hjälp, för att schemalägga ett seminarium på plats, för att se kapitel i Verktyg för livet-filmen eller registrera dig för en online-kurs. Förutom utbildning online och på plats, kan alla oavsett trosbekännelse skriva in sig vid vilken Scientologi-kyrka som helst och utbilda sig till frivilligpastor.

Gratis online-kurserSCIENTOLOGINS FRIVILLIGPASTORER
Katastrofhjälpsfonden

Scientologys frivilligpastorer har hjälpt i tider av katastrofer vid över 260 större katastrofplatser. Donera till katastrofhjälpsfonden för att hjälpa oss fortsätta rädda liv.