GOODWILLTURNÉ
Att föra studieteknologi och katastrofhjälp till hela Indien

Frivillig­pastorernas goodwillturné – för tillfället korsar 10 turnéer 7 kontinenter – når ut med de praktiska verktygen från de 19 kapitlen i Scientologi-handboken, och tar reda på vilket varje samhälle anser är deras mest akuta problem.

Att tillhandahålla utbildning av hög kvalitet till den indiska nationen är brådskande. En tredjedel av befolkningen på 1,2 miljarder lever under existensminimum och 25 % kan inte läsa. Bara 15 % av Indiens elever når högstadiet och endast 7 % avslutar sin skolgång. Lägg till detta de flera tusen etniska grupper, kaster och stammar, 211 distinkta språk och mer än 1 600 dialekter, och den pedagogiska utmaningen är skrämmande.

Sedan 2005 har frivillig­pastorernas goodwillturné i Indien fört studieteknologin till skolor och universitet i Indien, vilket signalerar en ljusare framtid för utbildning i detta land.

Frivilligpastorernas goodwillturné – för tillfället korsar 10 turnéer 7 kontinenter – når ut med de praktiska verktygen från de 19 kapitlen i Scientologi-handboken, och tar reda på vilket varje samhälle anser är deras mest akuta problem.

Times of India Foundation var värd för ett seminarium i studieteknologi där topputbildare i Delhi deltog. Times of India, världens största engelskspråkiga nyhetstidning med 3 miljoner i daglig upplaga, täckte seminariet och presenterade studieteknologin och andra aspekter av frivilligpastorernas teknologi i sin kolumn ”Sinnet, kroppen, anden” i fyra utgåvor under en period på en månad.

Direktören för personalens akademicollege vid Lucknow-universitet, ett av de största universiteten i landet, begärde ett seminarium om studieteknologin för sina professorer. Efterfrågan växte och snart var 1 000 akademiker i Lucknow utbildade i studieteknologin.

Frivilligpastorer från hela världen har hjälpt till i räddningsarbetet och assisterat medicinsk personal och gjort otaliga former av hjälp på hundratals katastrofplatser, bland annat på Haiti och över hela Asien.

En utbildare och humanitär i Kolkata lärde sig studieteknologin och introducerade den till sitt språkinstitut i engelska. Han var sedan värd för ett seminarium som levererades av goodwillturnén i ett stort rådhus. Med studerande som utbildats för att ge studieteknologi, etablerade han den första frivilligpastorgruppen i landet och fortsatte med att öppna en rad Scientologi-gratisskolor för fattiga barn.

Goodwillturnén har också tillhanda­hållit utbildning i katastrofinsatser för de täta naturkatastroferna och katastrofer orsakade av människor i landet, till ministeriet för civilförsvarets instruktörer, statliga och nationella polisen och militära enheter, och den nationella katastrofinsatsstyrkan – en elitenhet i den indiska gränsvaktstyrkan. Goodwillturnén lärde inte bara ut katastrofinsatser, utan praktiserade det i Mumbai.

Efter terroristattackerna i Mumbai 2008, genomförde goodwillturnén katastrofinsatsutbildningen i praktiken och lånade ut en månads logistiskt stöd till sjukhuspersonal, och utbildade sjuksköterskor och familjer i Scientologi-assister för att lindra chock och trauma och för att påskynda läkning av skadade.

Detta resulterade i krav på mer frivilligpastorsutbildning och snart började goodwillturnén att leverera Kommunikationskursen till instruktörer för 40 000 civilförsvarsarbetare och katastrofinsatsteknologi till statliga och nationella brandmän från alla 28 delstaterna i Indien på en nationell konferens.

Den indiska goodwillturnén har levererat föreläsningar och seminarier till mer än 60 000 personer om studieteknologi och kommunikation och katastrofinsatser och annan frivilligpastorsteknologi. Mer än 200 grupper har bildats för att fortsätta att utbilda andra som i sin tur utbildar ännu fler.

FRIVILLIGPASTORSTEKNOLOGIN FINNS TILLGÄNGLIG FÖR VEM SOM HELST ATT ANVÄNDA, VAR SOM HELST, FÖR ATT ÖVERVINNA SVÅRIGHETER OCH FÖRBÄTTRA VILLKOR FÖR SIG SJÄLV OCH ANDRA.

Online-utbildning
erbjuder visning av kapitlen i filmen Verktyg för livet och inskrivning på någon eller alla 19 gratis online-kurserna, som var och en behandlar vanliga problem.


VERKTYG FÖR LIVET

Kontakta en frivilligpastor för personlig hjälp, för att schemalägga ett seminarium på plats, för att se kapitel i Verktyg för livet-filmen eller registrera dig för en online-kurs. Förutom utbildning online och på plats, kan alla oavsett trosbekännelse skriva in sig vid vilken Scientologi-kyrka som helst och utbilda sig till frivilligpastor.

Gratis online-kurserSCIENTOLOGINS FRIVILLIGPASTORER
Katastrofhjälpsfonden

Scientologys frivilligpastorer har hjälpt i tider av katastrofer vid över 260 större katastrofplatser. Donera till katastrofhjälpsfonden för att hjälpa oss fortsätta rädda liv.