Scientologys frivilligpastorer i Indien – intervju med goodwillturnéns ledare – Del II

Marion Whitta

Sedan Scientologys frivilligpastorers goodwillturné anlände till Indien i september 2005, har man gett utbildning till fackkunniga inom många områden. Turnéledare Marion Whitta beskriver det arbete de har utfört.

Fråga: Hur många människor har du utbildat i teknologin som utvecklats av L. Ron Hubbard sedan du anlände till Indien?

M.W.:  Vi har utbildat långt över 30 000. Det har varit ett enormt intresse för våra program.

Fråga: Berätta om hur ni utbildade Maharashtras civilförsvarsutbildare efter terrorangreppen i Mumbai. Hur kom det sig?

M.W.: Vi var i Mumbai med Goodwillturnén flera månader innan terrorangreppen den 26 november 2008, och vi skyndade oss tillbaka och arbetade med katastrofhjälpsmyndigheter som ansvarade för räddningsarbetet, och med sjukvårdspersonal för att återställa ordningen och hjälpa offren. I samarbete med dekanen vid Sir JJ Hospital, arbetade vi på de olika avdelningarna och organiserade och distribuerade medicin m.m. till sjukvårdspersonalen som tog hand om offren.

När befälhavaren för Maharashtra civilförsvar fick höra talas om vårt arbete, bad han oss att utbilda fyrtio av hans utbildningspersonal, vilka i sin tur utbildar 15 000 civilförsvarsarbetare varje år. Vi utbildade dem i Scientologys specialistkurs för katastrofhjälpsinsatser och, som ett resultat av framgången med detta program, bad oss Gujarats katastrofhjälpsstyrka och civilförsvar att utbilda även deras utbildningspersonal, vilket vi har gjort.

Vi utbildade även de trettio medarbetare vid västbengaliska civilförsvaret som utbildar alla nya medlemmar i sina kårer och officerarna vid den nationella katastrofhjälpsstyrkan.

Fråga: Har ni arbetat med sjukhuspersonalen också?

M.W.:  Ja. Ett av frivilligpastorernas populäraste verktyg är Scientologi-assister – enkla metoder som utvecklats av Scientologys grundare L. Ron Hubbard, vilka riktar sig till de känslomässiga och andliga faktorerna vid stress, trauma, sjukdom och skada.

Dessa metoder verkar mycket förnuftiga för sjukvårdspersonal. På sjukhus i hela Indien har vårdpersonal, utbildare och sjukhusadministratörer varit angelägna om att införa Scientologys assistteknologi, därför att de ser resultaten. Patienter och deras familjer blir lugnare, mer utåtriktade, mindre oroliga och känner mer tillit.

Vi utbildade även läkarkåren vid Vivekanandas poliklinik i Lucknow så de kan ge Scientologi-assister – på begäran av Swami Muktinathanda, som sade: ”Vi har försökt förbättra sjukhuset på olika sätt, men med Scientologi-teknologier har vi upptäckt att det har skett en betydande förbättring när det gäller vår vårdpersonals attityd.  Följden blev att klinikföreståndaren begärde att vi utbildade alla kliniklärare så att de kunde införliva Scientologi-assister i skolans vårdundervisning.

I Calcutta utbildade vi också lärare vid stora sjukhus som BM Birla och CMRI (Calcutta Medical Research Institute) i Scientologys specialistkurs för katastrofhjälp.

Läs Del I här