Intervju med Scientologys frivilligpastorers goodwillturnéledare i Indien – Del I

Ledaren för Scientologys frivilligpastorer i Indien, Marion Whitta, född i Australien, har blivit något av en institution i Indien. Under de gångna fyra åren har hon rest över hela landet för att ge hjälp till städer, byar och förstäder och har utbildat tiotusentals människor i andlig teknologi, utvecklad av L. Ron Hubbard.

Marion Whitta delar med sig av sina tankar om Indien och om Scientologi-frivilligpastorsprogrammet.

Fråga: Hur fick du uppdraget att leda Scientologys frivilligpastorers goodwillturné i Indien?

M.W.: Jag hade alltid velat åka till Indien. Jag attraherades av landets andliga arv, som är den äldsta religiösa traditionen på jorden. Jag blev också inspirerad av Mahatma Gandhi – mannen själv, hans mod och hans engagemang för mänskliga rättigheter och frihet.

Därför blev jag stormförtjust när jag år 2005 fick möjlighet att åka till Indien – att nå ut till människor som redan var medvetna om sin andliga natur, och över att få ut L. Ron Hubbards andliga teknologi till mer än en miljard människor.  Och jag hade det perfekta medlet för det – Scientologys frivilligpastorsprogram och dess syfte att ge hjälp överallt.

Fråga: Kan du berätta om goodwillturnén?

M.W.:  Sedan vi anlände i september 2005 har vi besökt Delhi, Lucknow, Kolkata, Mumbai, Bangalore, Mysore, Ooty, Pondicherry och Ahmedabad. Vi har också besökt många byar och mindre städer, och vi tillbringade även ett par veckor i grannlandet Nepal.

I varje stad vi besöker kontaktar vi myndigheter, religiösa ledare och samhällsledare och tar reda på vad de anser vara de mest angelägna behov som vi kan hjälpa till med. Vi anpassar sedan vårt arbete för att tillgodose människornas behov i varje region.

I varje område vi besöker utbildar vi så många som möjligt i att ge Scientologys frivilligpastorsmetoder. Vi levererar dessa kurser i vårt stora gula tält, och seminarier och workshopar i universitet, skolor, hos myndigheter, polis, militär, och t.o.m. i hyreshus – överallt där människor vill lära sig hur man hjälper och varhelst hjälp behövs.

När människor väl har lärt sig denna teknologi vill så gott som alla bli en frivilligpastor och vi hjälper dem att starta egna grupper. Dessa grupper når sedan i sin tur ut till andra i behov av hjälp. Till exempel mobiliserade vår Kolkatagrupp förra året ett team frivilliga för att hjälpa överlevande efter översvämningarna i Bihar. Efter terrorattackerna i Mumbai, strömmade Scientologi-frivilliga till från hela Indien för att hjälpa till med våra katastrofinsatser.

Fråga: Vad är Scientologys frivilligpastorrörelse?

M.W.: Jag tror att L.Ron Hubbard beskrev det exakt när han skrev: ”Om man tänker kritisera något, antyder detta att man vill göra något åt det, och att man skulle göra det om man kunde. Om man inte gillar brott, grymhet, orättvisor och våld i detta samhälle, kan man göra något åt det. Man kan bli FRIVILLIGPASTOR och hjälpa till att civilisera samhället, ge det samvete, vänlighet, kärlek, och frihet från lidande, genom att i det ingjuta förtroende, anständighet, ärlighet och tolerans.”

Del II