FRIVILLIGPASTORER LEVERERAR VID DUBLIN MARATHON EXPO

Frivilligpastorstältet vid Dublin Marathon Expo, där allmänheten upptäckte lösningar på sina vardagliga problem och utmaningar.

VM-ar hjälper idrottare och åskådare med effektiva verktyg för livet vid Dublin Marathon Expo.

Som en del av Irlands tvådagars Dublin Marathon Expo som nyligen hölls, restes ett frivilligpastorstält i Royal Dublin Society Hall, där VM-ar presenterade Scientologys verktyg för livet för allmänheten, gav assister och svarade på många frågor.

Temat för expon, inför Dublin Marathon, var idrott och hälsa, och många löpare, gäster och andra utställare besökte frivilligpastorstältet. VM-arna gav hundratals assister och hade tältets tre assistbänkar kontinuerligt i bruk under hela evenemanget. Nervassister var särskilt populära och det bildades hela dagen köer med människor som gärna ville uppleva denna unika form av hjälp.

Besökarna fick inte bara hjälp med att må bättre, utan fick även livsförändrande insikter. Några var synnerligen tacksamma – till och med grät – tack vare möjligheten att få uppleva kraften och effektiviteten i VM-verktyg. En kvinna bestämde sig för att lära sig assistteknologin för att hjälpa sin make, precis som VM-en hade hjälpt henne. En annan kvinna ville ta dit sin vän följande dag eftersom vännen inte upplevde den lättnad hon förväntade sig från andra metoder som hon hade prövat. Efter assisten sade hon: ”Men den här tekniken fungerar!”VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

De kostnadsfria online-kurserna Verktyg för livet ger människor teknologin för att lösa vanliga och inte så vanliga problem i livet, och här är vad några av de studerande hade att säga:

FRÅN ECUADOR, FULLBORDADE ALLA 19 KURSERNA

”Jag vill tacka L. Ron Hubbard för denna kunskap och metod. De 19 kurserna har hjälpt mig att förstå och hantera livet, från färdigheten kommunikation som är absolut nödvändig, till att korrekt kunna göra undersökningar och ta reda på orsaken till situationer, till hur jag ska organisera mitt företag, och hur man hanterar etik som en nödvändig del av att överleva. Jag har också fått kunskaper om hur man hjälper människor med drogproblem, med deras äktenskap och med deras barn.”

FRÅN UKRAINA, FULLBORDADE KURSEN OM STUDIETEKNOLOGI

”Slutresultatet var att jag lärde mig något så oerhört användbart som är ett så universellt instrument i livet – teknologin för hur man studerar. Denna kunskap har hjälpt mig i mitt arbete, i skolan och överallt. De enkla men tydliga indikatorer att vara uppmärksam på och stegen man gör för att råda bot på var och en av manifestationerna från studiebarriärerna är verkligen effektiva. Detta resulterar i att kunna leva mer fritt och ha bättre självförtroende.”

FRÅN ANGOLA, FULLBORDADE GRUNDERNA I PUBLIC RELATIONS

”Jag vill säga tack till kursledaren för alla hans ansträngningar, och jag förblir tacksam mot Scientology Kyrkan. Denna utbildning är utan tvivel unik eftersom den utgör en verklig vändpunkt, eller rent av en revolution i distansundervisningens historia. Genom att lära mig, förstår jag saker och ting annorlunda än någonsin tidigare. Sättet man lär sig på, vilket jag personligen anser vara bättre än någon annan ”ansikte mot ansikte”-utbildning, har gett mig och kommer att ge mig oumbärliga verktyg som jag behöver i livet, både personligen, i mitt yrke och i mitt sociala liv.”GÖR HJÄLP MÖJLIG

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.