ETT HEM FÖR FRIVILLIGPASTORER PÅ HAITI

Efter invigningen lappar de haitiska frivilligpastorerna en närliggande väg.

Haitis VM-ar har nu sitt eget permanenta center varifrån de kan expandera.

I förra numret såg du hur frivilligpastorer på Haiti stimulerade och återuppbyggde landet efter den förödelse orkanen Matthew anställde. Veteran-VM-arna från USA och Europa som hjälpte till efter denna orkan har nu återvänt hem, men de lämnade efter sig en kärntrupp bestående av haitiska VM-ar som utbildats i och som övats på VM-teknologi, såsom assister, för att föra vidare ett arv av hjälp.

Och för att garantera den bestående närvaron av VM-programmet på Haiti öppnade Haitis VM-ar ett nytt VM-huvudkontor på Haiti. Deras invigning välkomnade 80 personer till VM-arnas nya hem i Carrefour. Byggnaden är belägen i en kyrka som donerades av en lokal biskop och den utgör nu landets mittpunkt för all VM-aktivitet på Haiti.

Efter invigningen satte VM-arna direkt igång igen. De ledde en stadsomfattande städinsats runt sitt huvudkontor, inklusive att lappa en skadad väg, vilket föranledde kommunen att bestämma sig för att ordna ny gatubeläggning för vägen. Sedan, när den monstruösa orkanen Irma hotade att slå Haiti sönder och samman med sina kategori 4-vindar, gjorde Haitis VM-ar sina team redo för nästa katastrof.

Alldeles nyligen höll Haitis VM-ar två seminarier på plats där de undervisade mer än 450 elever i L. Ron Hubbards studieteknologi, vilket resulterade i att de haitiska VM-arna personligen tackades av borgmästaren i Plaisance.VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

Som svar på bränder som var ur kontroll i Israel undsatte frivilligpastorerna dem som behövde det som mest – de män och kvinnor som bekämpade eldsvådorna. Detta är vad de hade att säga.

LOGISTIKCHEF, JERUSALEMS BRANDKÅR

BEFÄLHAVARE INOM FLYGVAPNETS BRANDFÖRSVAR

BRANDMAN

BRANDMAN

BRANDMANDONERA

Frivilligpastorer står redo världen över och dygnet runt att rycka ut vid katastrofer. Ditt bidrag kommer att finansiera resa för volontärer samt mat, vatten, tält och medicinsk utrustning för katastrofoffer.