Scientologys frivilligpastorer: Varför vi hjälper

Scientologi-frivilligpastorernas hus på Haiti.

Det sista decenniet har varit ett av de mest turbulenta i vår historia. Ideologier som bekämpar varandra, våldsamma revolutioner och en vacklande social och ekonomisk struktur, har utsatt mer än en tredjedel av världens befolkning för förtryck, fattigdom och brutala kränkningar av mänskliga rättigheter. Terrorism och en global ekonomisk kris sliter sönder hela samhällsstrukturen och sprider ett tänkesätt som styrs av hysteri, rädsla och ängslan.

Emotionell stress upphör dock inte vid de krigshärjade ländernas gränser. Även därhemma breder epidemierna ut sig – från drogmissbruk, brottslighet och splittrade familjer, till analfabetism, arbetslöshet och de påfrestningar som följer med dessa problem. Under dessa omständigheter axlar administratörer inom den offentliga sektorn och personal vid sociala myndigheter enorma bördor.

Men det finns lösningar – verkliga lösningar som fungerar – som levereras av frivilligpastorer närhelst och varhelst de behövs, med anmärkningsvärda resultat. Dessa lösningar kommer från Scientologys samlade teknologi och är till för alla människor, oavsett deras trosuppfattning.

Styrkan med frivilligpastorer uppgår till över 200 000 och finns på varje kontinent på jorden. Frivilligpastorer arbetar direkt med samhällsledare, myndighetspersoner, hjälppersonal och medborgare i allmänhet, för att bringa ordning och ge verklig hjälp oavsett vilken situation det gäller.

Frivilligpastorerna når också ut med sitt budskap genom kringresande ”kavalkader”, som kommer med sin hjälp till större städer och samhällen världen över. Dessa kavalkader besöker nya städer varje månad och når tusentals människor på varje plats.

Inne i de välbekanta gula tälten kan vem som helst få enskild hjälp, oavsett vilket problem han står inför.

Utöver frivilligpastorernas dagliga arbete med att ta itu med missförhållanden i samhället, är de också bland de första att anlända när katastrofen slår till. De är utbildade i att agera vid nödsituationer och tillhandahåller vad som än behövs för att lindra lidande och snabbt bringa ordning. Eftersom teknologin de tillämpar är enkel och effektiv kan de snabbt utbilda andra så att också de kan ge hjälp.

Med sina organisatoriska färdigheter och förmåga att skapa ordning, liksom deras effektiva hjälp till både drabbade och nödhjälpspersonal, har tusentals människor anslutit sig, och frivilligpastorerna har utvecklats till en av de största oberoende räddningsstyrkorna på jorden.

De har också vuxit till en global styrka som ger effektiva lösningar vid katastrofplatser som inte skapar rubriker: i hem, klassrum, företag och i närområden. De är i beredskap dygnet runt sju dagar i veckan på International Volunteer Minister Hotline.

Vem som helst, oavsett tro, som vill göra något för att förbättra villkoren omkring sig, kan bli frivilligpastor genom att lära sig de enkla metoder som erbjuds genom gratis kurser på denna webbplats. Utrustad med dessa lösningar kan en frivilligpastor hjälpa till att skapa en bättre värld genom att återställa ordning, omtanke och anständighet, varhelst det behövs.