Scientologys frivilligpastorer upprättar ett högkvarter för Haiti

Scientologi-frivilligpastorer Pablo och Jean-Paul läser ett meddelande från frivilligpastorernas internationella högkvarter.
Frivilligpastorerna i den internationella Scientologi-kyrkan i Pétionville, Haiti, öppnade ett nytt högkvarter i lördags, som tillkännager en ny nivå av engagemang för människorna på Haiti i återuppbyggnaden av deras land.   Det nya högkvarteret är beläget strax öster om Port-au-Prince, och kommer att underlätta organisering och samordning av verksamhet samt erbjuda logi för frivilliga från andra länder.

Jordskalvet som mätte 7,0 på richterskalan och som inträffade strax väster om huvudstaden Port-au-Prince den 12 januari dödade uppskattningsvis 200 000, skadade 300 000 och gjorde en miljon hemlösa. Den 17 januari hade scientologer arrangerat att 130 läkare, sjuksköterskor, akutsjukvårdstekniker och frivilligpastorer transporterades till Haiti. Först arbetade man tillsammans med personal från FN och USA:s armé vid landets största flygplats, och bland de inledande åtgärderna ingick att organisera och skicka ut personal och förnödenheter. Men inom bara några timmar bemannade frivilligpastorerna sjukhustält, leveranslinjer och sök- och räddningsteam.

Frivilligpastorerna, som arbetar enligt sitt motto: ”Det GÅR att göra något åt det”, fokuserar på att bringa ordning i det omedelbara kaoset vid en katastrofplats och lindra trauman genom att använda Scientologi-assister, ”andlig första hjälpen” som påskyndar fysisk och emotionell återhämtning.  I enlighet med sitt motto har frivilligpastorerna också med sig oräkneliga personliga färdigheter till ett katastrofområde, som t.ex. den utbildade barnmorskan som förlöste en kvinna mindre än en dag efter det att hon anlänt till Port-au-Prince, och ytterligare sex kvinnor den följande veckan, i byggnader som nu var ruiner, och mitt under efterskalv och strömavbrott.

Det nya trevåningshuset för frivilligpastorer på Haiti möjliggör säker och effektiv hjälp till Haitis befolkning.
Scientologys frivilligpastorer har gett katastrofhjälp runt om i världen i mer än 20 år.  Över 300 från 22 länder begav sig till Haiti för att bidra med katastrofhjälp, och 3 000 haitier har också utbildat sig till frivilligpastorer.  Tillsammans har de åstadkommit fysisk och andlig lättnad och skapat ordning i uppskattningsvis 360 000 haitiers liv.

Maria Reyher, internationell chef för Scientologys frivilligpastorer, säger att det nya huvudkontoret på Haiti innebär en ny nivå av stabilitet och servicepotential för deras bistånds- och återhämtningsverksamhet på Haiti.  ”Tusentals haitier vill hjälpa till med att förbättra den svåra situationen i sitt land, och vi har fungerande verktyg som kan hjälpa dem”, säger Maria.  ”De står inför många grundläggande och invecklade problem och vårt nya huvudkontor erbjuder en stabil plats för att göra det möjligt att hjälpa dem i ännu större omfattning.”