Scientologi-sponsrat fartyg kommer med mer än 100 ton förnödenheter till Haiti, som en del av hjälpinsatsen

Scientologi-sponsrade fartyg ankommer till Haiti med över 100 ton gods för hjälpinsatsen.
En Scientologi-sponsrad ”Livbåt till Haiti” kom till Port-au-Prince den 8 april med mer än 100 ton ytterst välbehövliga förnödenheter, bland annat läkemedel, medicinsk utrustning, en ambulans, mat, spisar för matlagning samt tält.

Under de första veckorna efter jordbävningen sponsrade Scientologi-kyrkan fem chartrade flygningar som transporterade mer än 440 läkare, sjuksköterskor och akutsjukvårdstekniker och 280 Scientologi-frivilligpastorer till ön, vilka med gemensamma ansträngningar hjälpte mer än 200 000 människor under de första två och en halv månaderna.

Scientologys frivilligpastorer har kommit till Haiti för att stanna under lång tid, inte bara för att ge katastrofhjälp, utan även för att arbeta med lokala myndigheter, medborgargrupper och samhällsledare som är fast beslutna att förbättra livskvaliteten för alla haitier.

Scientologys frivilligpastorer arbetar i tältlägren med att tillhandahålla mat, vatten och andra förnödenheter och utbilda folk i Scientologi-assister – metoder utvecklade av Scientologys grundare L. Ron Hubbard – vilka hjälper en person att övervinna de känslomässiga och andliga aspekterna av trauman och stress.

Frivilligpastorerna etablerar också en bas i Pétionville för att ge gratis utbildning till individer och grupper, vilket inkluderar lärare, elever, katastrofhjälpsgrupper och myndighetsorgan. Denna utbildning fokuserar på underliggande sociala frågor, och de färdigheter som behövs för att åstadkomma en varaktig förbättring. Seminarierna och kurserna inkluderar ämnen som t.ex. kommunikationsfärdigheter, grunderna i organisering och studieteknologi. Hittills har de gett seminarier och kurser till över 8 000 lokala invånare.

För mer information om Scientologi-frivilligpastorernas katastrofhjälpsteam på Haiti, besök blog.volunteerministers.org.