Scientologi-sponsrat nödhjälpsteam från Italien ger sig av till Haiti

Italiensk katastrofhjälp på väg till Haiti

Ett team på åtta italienska katastrofhjälpsspecialister sponsrade av Internationella scientologförbundet, gav sig av till Haiti måndagen den 15 mars. De flög från flygplatsen Malpensa nära Milano och tog med sig 2,7 ton förnödenheter, vilket inkluderade mer än 600 kg medicinsk utrustning och tält, 400 kg mat och 120 kg medicin.

I det italienska teamet ingår läkare, biståndsarbetare och två av Scientologys frivilligpastorer, utbildade i katastrofhjälp. Det leds av den rutinerade katastrofhjälpsspecialisten Dino De Pasquale, ordförande i La Pubblica Assistenza Croce Giallo-Azzurra di Torino, en frivillig grupp för skydd av befolkningen och som grundades år 1992.

Teamet anlände på måndagskvällen till Santa Domingo i Dominikanska republiken, och går nu igenom tullen så att de kan fortsätta till Haiti med sina förnödenheter. När de väl anländer till Haiti kommer de att ingå i Scientologys katastrofhjälpsteam, som har varit verksamt i Port-au-Prince de gångna två månaderna.

Haitis generalkonsul i Milano, Marco Umberto Pasini, markerade deras avresa med följande budskap av tacksamhet:

”Mina kära vänner, i denna tid av stor olycka i mitt land, är jag mer rörd än jag kan säga över de frivilliga som ställt upp för att hjälpa till.

Läkare, sjuksköterskor, akutsjukvårdstekniker, frivilliga från olika organisationer har inte tvekat att ge av sin tid och förmåga, och har åsidosatt sina egna personliga behov och sina familjers.

Den omedelbara nödsituationen på Haiti är nu över. Men vad som återstår är de dagliga nödsituationer som Haitis folk har att brottas med, kanske nödsituationer som tidningar inte anser ha ’nyhetsvärde’, men som kanske är ännu allvarligare än de som rapporterades dagarna efter jordbävningen.

Det är här ni kommer in i bilden, genom att arbeta i linje med vårt folks traditioner och sedvänjor – genom att arbeta med det haitiska folket. Lyckligtvis är vi haitier vana vid att kavla upp ärmarna och hjälpa oss själva – vi ger inte upp eller låter tårarna överväldiga oss när det skett en katastrof. Och vi vet att ni åker dit för att arbeta, inte för att synas på tidningarnas förstasidor.

Ni arbetar i bakgrunden, planterar frön som kommer att växa och gynna människorna på Haiti – frön av frivillighet. Vi uppskattar er hjälp, er kommunikation, det föredöme ni är för andra, och ert självbestämda bidrag, oavsett vilka svårigheter ni möter.

Med uppriktig önskan om framgång.”

Umberto Pasini
, generalkonsul för republiken Haiti, i Milano, Italien