En av Scientologys frivilligpastorer berättar vad hon lärde sig efter jordbävningen på Haiti.

Ett av de charterflyg som transporterade sjukvårdspersonal och Scientologi-frivilligpastorer till Haiti, arrangerat av Joava Good
Joava Good, scientolog från Sandy City, Utah, lever efter frivilligpastorernas motto: Det går att göra något åt det.

Joava säger: ”Haiti-katastrofen fick tidigare katastrofer att se små ut i jämförelse.” I en presentation till Sandy City Citizen Corps Council torsdagen den 11 mars, berättade hon i ett föredrag åtta saker som hon lärde sig på Haiti som kan vara till stor nytta vid alla framtida katastrofer. Joava som varit medlem av Draper City nödhjälps- och rådgivningskommitté de gångna fyra åren, kallar Haiti ”en riktig tankeställare” och ”den värsta katastrof vi någonsin arbetat med”.

När hon hörde om jordbävningen på Haiti den 12 januari, kontaktade Joava samordnaren för Scientologys frivilligpastorers katastrofinsatser i Los Angeles och var snart involverad i de ovanliga utmaningarna att få livsviktig medicinsk personal, förnödenheter och frivilligpastorer till Haiti. ”Det var skrämmande”, sade Joava. ”Port-au-Prince var förstört – ingen elektricitet, inget kommunikationssystem, inga landningsljus, bara en enda landningsbana öppen och den var i ett förfärligt skick, alla plan stod parkerade i gyttjan och inga civila flyg landade.”

Joava använde sig av vad hon lärt sig under sina tjugotre år som anställd vid en resebyrå och senare som ägare till en resebyrå för att gå iland med uppgiften. Hon fann ett bolag som kunde flyga den första insatsstyrkan till Haiti till ett mycket lågt pris – ett privat flygbolag tillhandahöll planen och Scientologi-kyrkan betalade bränsle och kostnader för katastrofinsatsstyrkan som skulle resa med dessa flygplan.

Med hundratusentals skadade haitier och oräkneliga liv som var beroende av omedelbar sjukvård, blev Joavas och frivilligpastorsteamets högsta prioritet att fylla planen med sjukvårdspersonal och mindre grupper med frivilligpastorer för att bistå dem. Joava sände ut en uppmaning till läkare, sjuksköterskor och akutsjukvårdstekniker och gensvaret var omedelbart. Doktor Edouard Hazel i Association of Haitian Physicians Abroad (förbundet för haitiska läkare utomlands) sade att han hade sextiofem läkare redo att resa på en gång. Bedford-Stuyvesant, en frivillig ambulanskår ställde upp med ett team av frivilliga som var redo att resa, och även sjuksköterskor, hygienspecialister och en telekommunikationsspecialist ställde upp. ”Sjuttio procent av passagerarna på vårt första charterflyg var sjukvårdspersonal”, sade Joava. De återstående platserna fylldes av Scientologys frivilligpastorer, utbildade i organisatoriska färdigheter, vilket gjorde det möjligt för läkarna att använda sina livräddande kunskaper så snart de anlänt till Haiti.

Scientologys grundare L. Ron Hubbard, som också utvecklade frivilligpastorsprogrammet, gav det mottot: ”Det går att göra något åt det.” ”Vi lever efter det mottot, och det är verkligen sant”, sade Joava. ”När en av våra chartrade flygplan lämnade Haiti, ’räddade’ vi en grupp läkare som varit strandsatta på flygplatsen i Port-au-Prince i fyrtioåtta timmar och flög dem tillbaka till USA på vår återresa. En av dem, en chefskirurg, frågade mig varför Scientologi-kyrkan gjorde detta. Jag talade om vårt motto för honom, och han förstod. Det här är vad vi gör. Vi gör det som behövs, som ingen annan utför. Man kan operera en person och rädda hans liv – vi bistår med allt som behövs på sjukhuset och ger dig skjuts hem. Vi tar reda på vad som behövs och önskas – det är vad vi gör.”

Joava är Utahs representant för Scientologi-kyrkornas katastrofinsatser och särskild rådgivare för dess nationella chef, pastor Sue Taylor. Joava är även medlem i VOAD (Frivilligorganisationer verksamma vid katastrofer), hon är med i FEMA, Röda korset och har fått utbildning av Community Emergency Response Team (ung. samhällets katastrofhjälpsteam), och är själv en av deras auktoriserade utbildare. Hon har varit en aktiv Scientologi-frivilligpastor i mer än 30 år.