Kenyanska scouter använder Scientologys frivilligpastorsmetoder på gräsrotsnivå

Den 6 februari 2010, fick scoutsamordnaren från Nyanzaregionen i Kenya, Charles Omanga, ett brådskande samtal. En brand hade brutit ut i ett av de mest trafikerade köpcentren i Kisumu, och staden behövde hjälp från hans scoutteam.

Två månader tidigare hade Charles varit en av sex scoutledare som deltog i en rad frivilligpastorsseminarier som handlade om katastrofberedskap.

Charles i sin tur hade utbildat medlemmarna i sin trupp på de metoder han lärt sig, så de var förberedda när begäran om hjälp kom. Han sammankallade sin trupp och de skyndade till köpcentret. Eftersom de anlände före brandmän och räddningspersonal släckte de snabbt elden. ”Det var upp till oss att skydda de inblandade och rädda liv”, sade Omanga.

”Det sista jag hörde var en öronbedövande explosion från gasförrådet”, sade en man vid brandplatsen. ”I nästa ögonblick var hela butiken insvept i tjock, svart rök. Jag trodde min sista stund hade kommit. Hade det inte varit för det snabba ingripandet från Kenyas frivilligpastorer, skulle många liv ha kunnat gå förlorade i detta inferno.”

Scouternas frivilligpastorer i Nyanzaområdet i Kenya hjälper inte bara till vid katastrofer utan även varje dag på gräsrotsnivå. De besöker regelbundet fyrtio lokala sjukhus för att ge assister åt patienterna. Assister är metoder som utvecklades av Scientologys grundare L. Ron Hubbard, och som påskyndar återhämtning genom att rikta sig till de känslomässiga och andliga faktorerna vid skador och sjukdomar.

Frivilligpastorerna hjälper också regionens barn med att få full behållning av sin undervisning. ”För att vara en duktig elev, måste man veta hur man kommunicerar effektivt”, sade Omanga. ”Vi lär alltid ut kommunikationsfärdigheter först. När man därefter undervisar barnen i studieteknologin, som utvecklats av L. Ron Hubbard, förstår de verkligen hur man lär sig. ”

Charles som är fast besluten att hjälpa sitt område, planerar att värva över 600 nya scouter och utbilda dem till frivilligpastorer under de närmaste veckorna.

För mer information om frivilligpastorsutbildning, vilket inkluderar gratis online-kurser och seminarier, besök vår utbildningsavdelning på www.volunteerministers.org/train.