Senator för delstaten Georgia hedrar ett av Scientologys katastrofhjälpsteam som har sin bas i Los Angeles, för deras insats på Haiti

I Los Angeles lördagen den 28 februari 2010, överlämnade senatorn för delstaten Georgia, Donzella James, resolution SR998 till Scientologys frivilligpastorskår för ”osjälvisk service till landet Haiti”, vid en sammankomst med frivilliga som varit på Haiti, vidScientologi-kyrkans Celebrity Centre International i Hollywood.

Georgias senator Donzella James överlämnade Georgias resolution SR998 till Scientologi-kyrkans kår av frivilligpastorer
Senator James bekräftade de frivilligpastorer som nyligen återvänt från katastrofinsatserna på Haiti. ”Den 12 januari öppnade sig jorden och svalde Port-au-Prince och andra delar av Haiti. Jag har varit på Haiti och jag såg fattigdomen. Jag trodde inte att någonting kunde vara värre. Det var värre än jag någonsin hade kunnat föreställa mig, men man hjälpte till. Man gjorde vad man kunde, oegennyttigt.”

Cirka 250 frivilligpastorer har hjälpt till på Haiti på rotationsbasis, med 100 på plats just nu, vilka ger hjälp med transport och distribution till sjukvårdsgrupper vid Port-au-Prince allmänna sjukhus och University of Miamis tältsjukhus.

Frivilligpastor Ayal Lindeman
Scientologi-frivilligpastor Ayal Lindeman, även utbildad sjuksköterska och akutsjukvårdstekniker, var ryggraden under katastrofåtgärderna på Haiti. Han är veteran från tio katastrofer, däribland Ground Zero efter 11 septemberangreppen 2001 och efter orkanerna Charley, Katrina och Rita, och hans arbete med att organisera vården av patienterna vid Port-au-Prince allmänna sjukhus räddade oräkneliga liv. När han talade till de församlade frivilligpastorerna, påminde han Haiti-veteranerna om att jobbet bara har börjat.

Sjuksköterskan Kimberly Williams, delägare i Hill Street Community Wellness Center i Los Angeles, ville åka till Haiti, och när hon hörde att Scientologi-kyrkan transporterade sjukvårdspersonal anmälde hon sig och avreste den 21 januari med en chartrad flygning sponsrad av Scientologi-kyrkan.  På Haiti arbetade hon på en klinik nära presidentpalatset, där hon assisterade vid operationer som inkluderade amputeringar och andra livräddande åtgärder, och gav akut medicinsk vård till mer än 400 patienter varje dag.

Den internationella chefen för Scientologys frivilligpastorskår, Maria Reyher, tillkännagav nästa fas av Scientologys katastrofinsatser på Haiti – en ny bas i Port-au-Prince som gör det möjligt för de frivilliga att arbeta under hela regnperioden och kommer att inkludera klassrum för seminarier, workshopar och kurser för att utbilda katastrofberedskapsgrupper bestående av polis, militär och humanitära organisationer.

Scientologys frivilligpastorskår är ett omfattande program från Scientologi-kyrkan som tillhandahåller samhällsnyttigt arbete, katastrofhjälp och räddningsinsatser. Sedan programmet skapades för mer än trettio år sedan av Scientologys grundare L. Ron Hubbard har det växt så att det nu finns 203 000 frivilligpastorer världen över, vilka har tjänstgjort vid 185 av de värsta katastroferna.