En av Scientologys frivilligpastorer som kommit hem från Haiti, säger att mer hjälp behövs

Scientologi-frivilligpastor David Dempster, en skotte som bott i Clearwater de senaste fyra åren, var med på den första Scientologi-sponsrade charterflygningen till Haiti som avgick den 16 januari från den internationella flygplatsen JFK i New York.

Flygplanet transporterade mer än 100 läkare, sjuksköterskor och akutsjukvårdstekniker till Haiti samt ett team av frivilligpastorer, som skulle hjälpa dem i deras arbete. Ytterligare fem flygningar som sponsrats av scientologer har transporterat över 600 sjukvårds- och annan personal från New York, Los Angeles och Miami. David, som gav välbehövlig administrativ förstärkning till läkare vid två sjukhus i Port-au-Prince, är nu tillbaka i Florida och berättar om sina upplevelser.

David i arbete på Port-au-Princes Allmänna sjukhus på Haiti
Han var den förste som skickades till Port-au-Prince allmänna sjukhus. ”På vår bilresa till sjukhuset, var den materiella förstörelsen vi såg överväldigande”, sade han. ”En invånare i området berättade att de flesta byggnader är gjorda av betongblock för att skydda mot skador under en orkan, men under skalvet var de inte till någon nytta. Skadorna förvärrades av det vanliga bruket att blanda extra sand i betongen för att spara pengar. På grund av detta föll väggarna samman under jordbävningen.”

På det allmänna sjukhuset, gav Davids team administrativ förstärkning till de tjänstgörande läkarna och sjuksköterskorna. ”Våra frivilligpastorer organiserade inkommande medicinsk utrustning, hjälpte till att lugna ner upprörda patienter, gav dem vatten, bar bårar, hjälpte till vid förlossningar och assisterade vid amputationer, som det förekom många av”, sade han. ”Vi hade ett team på fyra eller fem frivilligpastorer som assisterade den läkare som ansvarade för intensivvårdsavdelningen under dagen och två frivilligpastorer som tog vid under nattjänstgöringen. Detta hade enorm betydelse för kvaliteten på vården.”

David arbetade också vid University of Miamis tältsjukhus. Sjukvårdspersonal hade anlänt till Haiti, men de hade ingen administrativ personal som kunde hjälpa dem. Detta gjorde att läkare, sjuksköterskor och akutsjukvårdstekniker måste använda mycket tid på administrativa funktioner och planering, vilket drastiskt inkräktade på deras patientvård. För att ge läkare och sjuksköterskor mer tid till patientvård, tog frivilligpastorerna över otaliga organisatoriska funktioner. Organisering av medicinska förnödenheter var det första viktiga behovet. Vissa donerade förnödenheter hade försvunnit, vissa var osorterade och omärkta, och bildade berg av lådor, och denna scen kostade dyrbara läkar- och sjukskötersketimmar när dessa försökte hitta en viss medicin, klämma eller spruta. Frivilligpastorerna grep sig an oordningen i förrådstältet och började sortera, stapla, organisera, märka och arrangera en distributionslinje för att snabbt få de nödvändiga artiklarna till sjukvårdspersonalen. Denna hantering av förrådstältet som Scientologys frivilligpastorer utförde, gjorde det möjligt för läkare och sjuksköterskor att tillbringa sin tid med att behandla patienter, vilket direkt resulterade i att många liv räddades.

Ett annat område som var enormt eftersatt var organisering och ledning av behovsprövad prioritering, dvs inskrivning av inkommande patienter, ge dem identitetsarmband och anteckna deras synliga skador, så att läkare och sjuksköterskor snabbare skulle kunna bedöma prioriteringar. David sattes som ansvarig för frivilligpastorerna i detta område och ersatte en sjuksköterska som haft hand om detta. ”Hon var mycket lättad över att kunna fortsätta med de egentliga sjuksköterskeuppgifterna”, sade han, ”medan vi frivilligpastorer tog hand om administrativa och logistiska frågor.” David säger att det återstår ett enormt arbete att utföra och han uppmuntrar andra att gå med som frivilliga.