Scientologi-sponsrat charterflyg kommer med medicinsk och andlig hjälp till Haiti

Scientologi-frivilligpastorer och medlemmar av andra hjälporganisationer på JFK-flygplatsen, där de väntar på att skeppas till Haiti.
Flera ton brådskande leveranser ...
... transporterades med denna första flygning.
Med hjälp från Homeland Security anlände planet från JFK International Airport på söndagen, för att ge akut hjälp till behövande i Haiti efter jordskalvet som drabbade ön den 12 januari med 7,0 på Richterskalan.

Ett charterflyg som ordnats av Scientologi-kyrkan tog 126 läkare, sjuksköterskor, akutsjukvårdstekniker och Scientologi-frivilligpastorer till Port-au-Prince, dit gruppen anlände på söndagen. Med hjälp från Homeland Security, lyfte planet från JFK:s internationella flygplats på lördagen, för att tillhandahålla akut hjälp till de behövande på Haiti efter jordskalvet som mätte 7,0 på richterskalan och som drabbade ön den 12 januari 2010.

Denna insats samlade läkare och sjuksköterskor från Haiti som arbetar utomlands, ambulanspersonal och akutsjukvårdstekniker från New York och New Jersey, under ledning av Bedford-Stuyvesants frivilliga ambulanskår, och Scientologys frivilligpastorer från New York, Tampa och andra platser.

Vid ankomsten till Port-au-Prince på söndagen fick gruppen officiell eskort till högkvarteret och sambandscentralen för de icke-statliga organisationerna (NGO) och hjälporganisationerna, för konferens med andra hjälporganisationer och för att samordna insatserna för att få dit förstärkningar till de svårt överbelastade sjukvårdsteamen. Frivilligpastorerna kommer också att ge andlig första hjälpen till katastrofarbetarna och de jordbävningsoffer som drabbats av trauma.

Team med Scientologys frivilligpastorer från hela USA, Mexiko, Europa och andra platser fortsätter att anlända och kommer att ge administrativt och organisatoriskt stöd till sjukvårdspersonal, distribuera förnödenheter och ge hjälp och lättnad mot trauma och sorg till offren och deras familjer.

”Vi var tvungna att nå ut för att kunna ge omfattande och meningsfull hjälp till offren för denna katastrof”, sade Pat Harney, en talesman för Scientologys frivilligpastorer som leder teamet på Haiti. ”Vi får ständig hjälp från scientologer och andra runtom i världen och håller på att få ut den välbehövliga hjälpen till befolkningen i Port-au-Prince.”