Scientologys frivilligpastorer lovordades genom Georgia Senate Resolution 998

Scientologys frivilligpastorer bekräftades för sina katastrofinsatser på Haiti genom delstaten Georgias senatresolution 998, som antogs den 8 februari 2010, som lyder:

”EMEDAN frivilligpastorernas osjälviska hjälp till landet Haiti och de överlevande efter en av de mest ödeläggande naturkatastroferna i västvärldens historia, utgör ett sant exempel på barmhärtig humanitet och är värt erkännande;

HAR SENATEN NU BESLUTAT att medlemmarna av denna församling lovordar Scientologys frivilligpastorskår för dess traditionella och välkända hjälp som de erbjuder andra, och uttrycker sin största respekt och tacksamhet för frivilligpastorernas oegennyttiga hjälp till Haitis folk.”