Borgmästare erkänner Scientologys frivilligpastorer

Borgmästaren i Turin, Sergio Chiamparino, hedrade tio civila räddningstjänstförbund som hjälpte människor i L’Aquila och omgivande byar efter en jordbävning. Den uppmätte 6,3 på richterskalan och resulterade i 1 500 skadade, omkring 28 000 hemlösa och 300 döda.  Bland de som fick erkännanden var Scientologi-förbundet för att skydda samhällets medborgare (PRO.CIVI.COS), som består av 170 frivilliga vilka bidrog med mer än 35 000 arbetstimmar i samhällets tjänst.

Turins borgmästares förtjänstutmärkelse bekräftar ”Scientologi-föreningen för skydd av civilbefolkningen” för deras hjälpinsatser till byn San Giacomo och staden L'Aquila, som drabbades av jordbävningen den 6 april 2009.Scientologys frivilligpastorer tog personligen hand om övervakningen och driften av flera av lägren, och tog hand om varje aspekt av de fysiska behoven och ”andlig första hjälpen” och lindring av trauma hos de människor som de ansvarade för.

PRO.CIVI.COS är en del av Scientologys frivilligpastorskår, ett omfattande program som drivs av Scientologi-kyrkan för att erbjuda service, katastrofhjälp och räddningsinsatser till samhället. Programmet som skapades för mer än trettio år sedan av Scientologys grundare L. Ron Hubbard, har växt till 203 000 frivilligpastorer världen över, vilka har ryckt ut vid 185 katastrofplatser, däribland Ground Zero efter den 11 september 2001, tsunamin i Sydostasien 2004 och orkanen Katrina i södra USA.