Scientologi-frivilligpastor återvänder till Kenya

När Kenyas premiärminister Raila Odinga talade till ett regionalt forum om de ekonomiska och sociala konsekvenserna av den globala uppvärmningen, hade Scientologys frivilligpastor David Dempster precis kommit tillbaka till Kenya för att leverera en veckolång utbildning för scoutledare i Nairobi.

David , som är en aktiv frivilligpastor från Scientologi-kyrkan i Tampa, besökte landet första gången i september, när han ombads att flyga dit för att leverera en rad frivilligpastorsseminarier. Dessa seminarier som grundades på praktisk teknologi utvecklad av L. Ron Hubbard, hjälpte människor att hitta lösningar på problemen i ett samhälle i förändring.

Under tio dagar, tillsammans med personalen vid Scientologi-missionen i Nairobi, gav David seminarier till en mängd olika grupper och organisationer i Nairobi och närliggande städer och byar. Dessa seminarier hjälpte deltagarna att förbättra sin kommunikation och sina organisatoriska förmågor liksom sin förmåga att lösa problem.

Nu när David var tillbaka i Nairobi på inbjudan från Kenyas scouter, hjälpte han scoutledare uppnå deras syfte för hela landet, genom kurser avsedda att utveckla gott medborgarskap, karaktär och självtillit.

”Det är ett särskilt nöje att arbeta med denna grupp och hjälpa dem att öka sina scoutfärdigheter”, sa David. ”Dessa hängivna ledare arbetar hårt på att hjälpa andra människor i Kenya att förbättra tillstånden i deras vackra land.”