Scientologys frivilligpastorer i Australien återställer hoppet i drömmarnas land

På ett mycket lågmält sätt hjälper Scientologys frivilligpastorer under goodwillturnén i Australiens obygder, dag efter dag människor att övervinna hindren för sin lycka och förnya drömmarna för drömmarnas folk – ursprungsbefolkningen i den australiensiska vildmarken.

De missförhållanden som dominerar den inhemska australiensiska kulturen är narkotika, alkoholmissbruk och analfabetism. När det gäller läsnivåerna under år 2005 var det mindre än hälften av aboriginernas elever i årskurs 3 och endast 31 % i årskurs fem, som nådde upp till de nationella normerna. Trots att bara 5 % av Australiens 10 till17-åringar är infödda, utgör de 40 % av landets alla ungdomar som varit i kontakt med rättvisan. En rapport som publicerades i juni 2009 fann att infödda australiensare löper tretton gånger större risk att hamna i fängelse än resten av befolkningen. I rapporten konstateras en tydlig koppling mellan narkotika- och alkoholmissbruk och det höga antalet fängslade infödda.

Scientologys frivilligpastorers goodwillturné tacklar dessa problem i byar och läger på individuell basis, genom att använda häftena Studieteknologin, Svar på drogproblemet och Scientologi-assister – ”andlig första hjälpen”, som hjälper till att upprätta personens kommunikation med hans eller hennes kropp för att övervinna den smärta och det obehag, som ofta är förbundet med att man slutar ta droger. Denna andliga teknologi, utvecklad av Scientologys grundare L. Ron Hubbard, betyder mycket i dessa människors liv, person för person.

Alice Springs är en kulturell mötesplats för 60 tusen infödda australiensare i Northern Territory. Ytterligare 2 000–3 000 infödda passerar igenom arton läger runt staden och tusentals besöker den uttorkade flodbädden Todd, som är en helig plats och sträcker sig igenom hela staden. Hundratals som bor i staden och i läger, och folk som besöker staden av andliga skäl, har upplysts av frivilligpastorerna om teknologi för att hantera drogmissbruk, bristande läskunnighet, etik och moral.

En förtroendevald från Alice Springs hörde talas om frivilligpastorerna via ”djungeltelegrafen” (med andra ord, från mun till mun) och hur mycket deras Scientologi-assister hade hjälpt människor. När hon stötte på frivilligpastorerna bad hon dem utbilda henne i att ge assister, och nu använder hon dem regelbundet på sina vänner och sin familj. En luthersk präst från Hermannsburg hörde talas om assister och även han håller nu på att ge dem – och har lärt trettio andra denna teknologi.

Med sitt motto: Det går att göra något åt det, når Goodwillturnén hundratals människor varje månad, och genom att utbilda dem i dessa verktyg för ett bättre liv, når de ut till en hel kultur.