Scientologi-kyrkan i San Diego ger en workshop om katastrofberedskap

Scientologi-kyrkan i San Diego sponsrar seminarier som ett svar på president Obamas uppmaning till samhällsengagemang innan katastrofen är ett faktum.
Scientologi-kyrkan i San Diego var värd för en workshop i katastrofberedskap den 12:e september, som svar på president Obamas uppmaning till ”individer, familjer och samhällen – även den privata och ideella sektorn – att göra sin del inför en nödsituation”. The San Diego Office of Emergency Services, San Diego Humane Society Animal Rescue team och handelskammaren förenade sig med Scientologys frivilligpastorer i Scientologi-kyrkan vid San Diegos framtida byggnad på Parkway Drive i La Mesa, i ett program för att förbereda invånarna i att skydda sig och sina familjer, sina husdjur, under katastrofer.

Lynette Hall, chef för Scientologi-kyrkornas katastrofinsatser för San Diego County påpekade att bränder och jordbävningar helt enkelt tillhör livets verklighet i södra Kalifornien, och att countyts myndigheter inte kan tillgodose de omedelbara behoven hos varje medborgare efter en större katastrof: ”Vem som helst skulle kunna bli utan hjälp från katastrofbistånd eller statliga myndigheter i sjuttiotvå timmar eller till och med en vecka, så vi måste alla förbereda oss och våra familjer.”

De närvarande lärde sig det viktigaste angående katastrofberedskap inklusive hur mycket mat och vatten de skulle ha i reserv, hur man lagrar det, vilka de nödvändiga artiklarna för ett första-hjälpen-paket är och hur man kan klara av brandrisken. De lärde sig också hur man planerar för evakuering och återförening med familjemedlemmar som kanske inte är hemma när katastrofen slår till. Varje person som var närvarande fick ett exemplar av en handbok i katastrofberedskap, utgiven av Scientologi-kyrkans avdelning för katastrofinsatser, i San Diego.

I seminariet ingick också en presentation som gavs av Department of Animal Control and Humane Society om hur man tar hand om sällskapsdjur och ser till att de kommer i säkerhet i nödsituationer.

David Meyer, ordförande i Scientologi-kyrkan i San Diego, tackade för denna insats från hela samhället, där man gav viktig information till de lokala medborgarna. ”När vi alla arbetar tillsammans kan vi förbättra livskvaliteten för alla, precis som vi gjorde under de våldsamma eldsvådorna i San Diego år 2007”, sade han. ”Vår grundare, L. Ron Hubbard gav frivilligpastorer mottot: ’Det går att göra något åt det.’ Vi är mycket glada över att vara en del av detta initiativ.”