Scientologi-pastor minns 11:e september vid en Scientologi-söndagsbetraktelse i New York

Bara några kvarter från Ground Zero, i Scientologi-kyrkan i New York, höll pastor John Carmichael den 11:e september en minnesstund för att hedra dem som hjälpte till i terrorattackens kölvatten.

Minnesgudstjänst i New Yorks Scientologi-kyrka, där man ser tillbaka på den 11 september.
För åtta år sedan var denna kyrka högkvarteret för Scientologys katastrofhjälpsinsats. Inom några minuter efter den första attacken, rusade lokala scientologer till platsen för att sätta upp och bemanna katastrofcentrer. Under de månader som följde, bidrog cirka 800 scientologer från USA och runt om i världen med tusentals frivilliga timmar vid Ground Zero, med att distribuera mat och vatten, ge individuell rådgivning åt räddningsarbetare och arbeta gemensamt med dem för att hjälpa New York-bor reda upp förödelsen.

I en New York Times-artikel om frivilligpastorernas arbete stod det: ”Många religiösa organisationer tillhandahåller bistånd för katastrofen, men få är så välorganiserade som scientologerna, eller så synliga på platsen.”

”Den 11:e september var en kallelse att vakna upp”, sade pastor Carmichael. ”Det som hände här i New York gjorde scientologer överallt medvetna om att det är vårt ansvar att hjälpa våra samhällen och det allmänna.”

Pastor Carmichael påpekade att de Scientologi-frivilligas arbete vid Ground Zero markerade en vändpunkt i frivilligpastorsrörelsen.Faktum är att frivilligpastorer sedan 11:e september har hjälpt nästan 11 miljoner människor vid katastrofplatser, genom goodwillturnéer och i städer, kommuner och byar på sex kontinenter.

Scientologys grundare L. Ron Hubbard skapade Scientologys frivilligpastorsprogram för mer än trettio år sedan.Sedan dess har frivilligpastorer ryckt ut vid omkring 185 av de värsta katastroferna. Idag är de en av världens mest erkända, oberoende hjälporganisationer.