Religionens inflytande i samhället
av L. Ron Hubbard
(fortsättning)

Om man tänker klandra någonting, så antyder detta naturligtvis att man skulle vilja göra någonting åt det och skulle även göra det om man kunde. Om man inte gillar brott, grymhet, orättvisor och våld i detta samhälle, kan man göra något åt det. Man kan bli FRIVILLIGPASTOR och hjälpa till att civilisera det, ge det ett samvete, vänlighet, kärlek och frihet från lidande genom att ingjuta i det förtroende, anständighet, ärlighet och tolerans.

En frivilligpastor uppfyller kort sagt definitionen på religion i denna alltmer cyniska och hopplösa värld.

Låt oss åter titta på definitionen för religion.

”För att överleva väl behöver ett samhälle åtminstone lika många frivilligpastorer som det har poliser.”Religion kan kort sagt definieras som tron på andliga varelser. Mera allmänt kan religion definieras som ett system av trossatser och utövningar, med vars hjälp en grupp människor kämpar för att handskas med de grundläggande problemen i mänskligt liv. Egenskapen att vara religiös inbegriper två saker: för det första, en tro att ondska, smärta, förvirring och orättvisa är grundläggande realiteter i tillvaron; för det andra, en uppsättning utövningar och besläktade trossatser som uttrycker en övertygelse att människan slutligen kan räddas från dessa realiteter.

En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på en frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv.

En frivilligpastor blundar inte för tillvarons smärta, ondska och orättvisa. Snarare är han istället utbildad i att hantera dessa saker och hjälpa andra uppnå lättnad från dem och ny personlig styrka.

Hur åstadkommer en frivilligpastor dessa mirakler? I grund och botten använder han Scientologi-teknologi för att förändra tillstånd till det bättre – för sig själv, sin familj, sin grupp, vänner, bekanta och för mänskligheten.”

För att ett samhälle ska överleva väl, behöver det åtminstone lika många frivilligpastorer som det har poliser. Ett samhälle får vad det inriktar sig på. Genom att inrikta sig på andliga värden istället för kriminalitet, kan en ny dag ännu gry för människan.