Varför ska man göra denna kurs?

Känner du dig övergiven av andra?

Hur mycket större skulle våra chanser till framgång vara om vi kunde förutse om någon som vi möter kommer att visa sig vara ärlig eller oärlig? Kanske du använder dig av svårvunnen erfarenhet, eller kanske du går på ”känsla”. Hursomhelst, i bästa fall är det en chansning.

Genom att använda Den emotionella tonskalan kan man bedöma uppträdande, reaktioner och etiknivå hos dem man möter och förutse vad som kommer att ske om man blir involverad med dem. Genom att tillämpa informationen på denna kurs kan du lära dig att bedöma människor noggrant och därigenom försäkra dig om en säkrare och lyckligare framtid.

På den kostnadsfria online-kursen, Den emotionella tonskalan, får du reda på:

  • De olika emotionella tonerna och det karaktäristiska beteendet för var och en av dem
  • En tvåminutersprocedur med vilken man bestämmer en persons ton
  • Hur man förutser en persons beteende utifrån hans eller hennes fysiska tillstånd
Börja nu >>