Varför ska man göra denna kurs?

Uppåt ena dagen, nere nästa dag?

Har du någonsin funderat över varför vissa människor är kontinuerligt sjuka medan andra verkar leva i en emotionell berg- och dalbana med toppar och dalar? I häftet Orsaken till undertryckande finner du svaren.

Här finner man anledningen till varför företag går omkull, familjer splittras och livet blir svårt och förfelat. När du förstår den här informationen kommer du att vara mycket mer kapabel att ta dig framåt i livet. Du lär dig varför ”otur” nästan aldrig är orsaken till motgångar, och du kan därför leta efter den verkliga anledningen och vidta åtgärder.

Ta reda på:

  • Motiven bakom en antisocial personlighets handlingar
  • Anledningen till kontinuerlig berg- och-dalbana i livet
  • Hur man känner igen en social personlighet
Börja nu >>