Varför ska man göra denna kurs?

Problem i skolan?

Har du någonsin undrat varför du har svårt att lära dig nya saker på jobbet? Har du en bokhylla full av böcker som du inte läst färdigt?

Alltför många elever avslutar skolan och högskolan oförmögna att använda sig av vad de lärt sig där. Det är inte det att de är dumma eller att deras läraren inte visste hur man undervisar.

Det går troligtvis tillbaka till det som missats i de flesta utbildningar – att lära sig hur man lär från första början. Vi gick alla i skolan; men är det inte underligt att ingen lärde oss hur man studerar?

Informationen här kan hjälpa vem som helst att förbättra sin förmåga att lära sig. Du kommer att få lära dig vilka barriärer som ligger mellan dig själv och din utbildning. Och du kommer att få lära dig hur du bemästrar dem.

Med denna teknologi kommer du med självförtroende kunna ägna dig åt vilket ämne som helst, och bli bra på det.

På den kostnadsfria online-kursen Studieteknologin får du reda på:

  • Det första kravet för framgångsrik inlärning
  • Den allra viktigaste barriären till inlärning och hur man hanterar den
  • Hur man studerar ett ämne så att man kan tillämpa vad man lärt sig
Börja nu >>