Varför ska man göra denna kurs?

Orolig över hur det är i världen?

Finner du dig själv att du besväras av vad som händer runt omkring dig? Känner du dig hjälplös och oförmögen att kontrollera dessa händelser? Är du ibland till och med rädd?

Ett utmärkt exempel är hur tv översvämmar samhället med en flod av nyheter om det senaste kriget, brottslighet och ond bråd död, det spelar ingen roll hur avlägset det är.

Genom att förstå varför vissa individer pumpar ut så mycket hot och faror i världen som de överhuvudtaget kan, kommer du att förstå hur du kan bli av med dina rädslor.

Du kommer att lära dig enkla tekniker som du kan använda, både för din egen skull och för dina vänners, för att minska på det skenbara hotet från den värld som omger dig. Genom att känna till denna information kan man bli lyckligare, lugnare, mer aktiv och förbättra sin hälsa, sitt välbefinnande och sin sinnesfriskhet.

Ta reda på:

  • Varför vissa människor är oförmögna att uppnå sina drömmar
  • Vilka ”köpmän i kaos” är och hur de påverkar ditt liv negativt
  • Sätt med vilka man kan hantera känslan av att vara överväldigad
  • Varför sådant som lugnar ner omgivningen motarbetas
Börja nu >>