Varför ska man göra denna kurs?

Upprörd över att ha blivit förbigången?

Om man inte kan förstå varför någon annan inte kan se ens potentialer, kan det bara vara för att ingen berättade om dem. Om du tycker att folk borde slå in dörren till ditt företag och de inte gör det, så kanske det bara beror på att de inte vet var din dörr finns.

Det är helt enkelt en fråga om att använda teknologin om public relations.

Ämnet public relations definieras som ett gott arbete väl offentliggjort, och det finns en teknologi för en framgångsrik PR som, om den tillämpas korrekt, kan hjälpa vilken individ, eller vilken grupp som helst att vinna stöd för sina projekt eller ansträngningar.

På den kostnadsfria online-kursen Grunderna i public relations, får du reda på:

  • Hur man når verklighetsnivån hos folk man riktar sig till
  • Hur man hanterar ryktes- och smädekampanjer
  • Grunden för framgång med public relations.
Börja nu >>