Varför ska man göra denna kurs?

Känner du dig hjälplös och vet inte hur du skall hjälpa någon bli fri från droger? Håller drogmissbruk på att slita sönder din familj? Håller droger på att förstöra någon du älskar? Känner du hopplöshet inför att hjälpa någon med drogproblem?

Inget av livets områden lämnas oberört av det epidemiska drogmissbruket. Brottslighet och våld är de tydligaste konsekvenserna, men liv som förstörs och förloras till droger är de mest tragiska.

Det finns lösningar. Man kan lära sig varför droger är så skadliga för både sinnet och kroppen. Man får också praktiska verktyg som man kan använda för att hjälpa någon bli fri från drogmissbruk.

På den kostnadsfria kursen, Lösningen på droger, får du reda på:

  • Hur droger kan påverka sinnet och få en person att ha minnesluckor
  • Hur droger kan få en person att känna sig “träaktig” – okänslig, känslolös, inkapabel och opålitlig
  • Procedurer för att hjälpa någon bli fri från drogmissbruk
Börja nu >>